104,5 mln zł na na rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii

    Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nabór wniosków dla firm z branży energetyki odnawialnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii. Na realizację projektów w ramach konkursu dostępna jest kwota 104,5 mln zł.

    Konkurs adresowany jest do przedsiębiorstw, które chcą realizować projekty z zakresu budowy nowoczesnych linii technologicznych wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i biopaliw.

    Minimalna wartość projektu wynosi 8 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania, którą mogą otrzymać przedsiębiorcy, to 30 mln zł. Nabór wniosków prowadzony jest przez MG od 15 do 30 listopada 2010 roku.