107,2 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii

    Od maja 2012 r. utrzymuje się tendencja wzrostowa liczby zmian sprzedawcy energii w grupie taryfowej G – wynika z monitoringu URE. Tylko w sierpniu br. zmiany sprzedawcy energii dokonało 6 025 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w lipcu liczba ta wynosiła 5 288.

    Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w sierpniu 2012 r. wynosiła 4 977 i była nieco niższa niż miesiąc wcześniej.

    Dane uzyskane w trakcie monitoringu URE wskazują na wzrost liczby odbiorców TPA w okresie styczeń – sierpień 2012 r. zarówno wśród gospodarstw domowych, jak również w grupie taryfowej A, B, C. Według stanu na koniec sierpnia br. liczba odbiorców TPA w grupie taryfowej G wynosiła 51 047, a zatem zwiększyła się o 256 proc. od końca grudnia 2011 r. Jeśli chodzi o odbiorców przemysłowych, na koniec sierpnia br. w grupie tej odnotowano 56 185 odbiorców TPA, czyli o 34 469, tj. 158,7 proc. więcej niż na koniec ubiegłego roku.

    Biorąc pod uwagę dotychczasowe dane pochodzące z monitoringu URE, do końca sierpnia br. z prawa wyboru sprzedawcy skorzystało w sumie 107 232 odbiorców: 51 047 gospodarstw domowych i 56 185 odbiorców przemysłowych.

    Jak wynika z monitoringu URE, w sierpniu 2012 r. największa liczba odbiorów TPA – 29 148 należała do Energa-Operator. Z kolei najwięcej energii, od stycznia do lipca 2012 r., dostarczył odbiorcom TPA Turon Dystrybucja – 11 115 207 MWh. Biorąc pod uwagę 12 Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, w okresie styczeń – lipiec 2012 dostarczyli oni odbiorcom TPA w sumie 28 768 917 MWh energii.