40 mln zł na czystą energię z Elektrowni Jaworzno

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Południowy Koncern Energetyczny i Tauron Polska Energia podpisali umowę o udzieleniu przez Fundusz preferencyjnej pożyczki w wysokości 40 mln zł na budowę kotła biomasy wraz z urządzeniami pomocniczymi dla bloku 50 MW w Elektrowni Jaworzno III.

    Będzie to jedna z największych w Polsce jednostek wytwórczych wykorzystujących wyłącznie paliwa odnawialne jako źródło energii. Zadanie polega na wykonaniu i zainstalowaniu kotła opalanego biomasą do produkcji energii elektrycznej, zaprojektowanego do współpracy z istniejąca infrastrukturą kotła pyłowego przewidzianego do wyłączenia go z eksploatacji.

    Jednostka spalać będzie biomasę leśną (zrębki drzewne, palety z drewna) oraz tzw. agro pochodzenia rolniczego (palety rzepakowe, palety ze słomy rzepakowej, palety z otrąb zbożowych, śrutę zbożową, palety z nasion i łusek słonecznika, makuchę rzepakowa itp.). W wyniku różnicy emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych względem rocznych ilości energii elektrycznej wytworzonej w 2009 r. przez kocioł pyłowy spodziewane jest zmniejszenie rocznej emisji zanieczyszczeń do atmosfery – pyłu o 854 kg, dwutlenku siarki o 11 tys. kg i tlenków węgla o ponad 2,5 tys. kg.

    Przewidziano wytworzenie ze spalonej biomasy rocznie min. 360.000 MWh. Dzięki temu przychody wynikające z eksploatacji bloku zwiększą się o 134 mln zł rocznie. Kompletny, nowoczesny i spełniający normy ekologiczne kocioł na biomasę wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz kompletnym układem składowania i podawania biomasy w Elektrowni Jaworzno III ma zostać oddany do użytku do końca 2012 r. Całość inwestycji ma kosztować ok. 230 mln zł.