Ekopol rozbuduje swój zakład

    Ekopol Górnośląski Holding S.A. rozpoczął rozbudowę i modernizację zakładu przetwórstwa blach cienkich w Piekarach Śląskich. W ramach projektu przewidziano m.in. dobudowę hali produkcyjnej oraz zakup nowoczesnych urządzeń do obróbki blach. Termin uruchomienia zakładu przewidziano do końca marca 2011 roku. Łączna wartość inwestycji wyniesie 1,525 mln zł, z czego środki własne spółki to 775 tys. zł. Pozostała kwota – 750 tys. zł pochodzi z dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”.

    – To bardzo istotna inwestycja, która wychodzi naprzeciw systematyczne narastającemu zapotrzebowaniu na wyroby powstałe z przetworzonych blach z metali kolorowych. Zakres naszej oferty produktowej, którą zamierzamy wytwarzać w zakładzie w Piekarach Śląskich będzie bardzo zróżnicowany od elementów wykorzystywanych do produkcji znaków oraz tablic drogowych po podzespoły stosowane w produkcji urządzeń gospodarstwa domowego. Wpływy uzyskane ze sprzedaży tych produktów przyczynią się do dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów spółki, co uniezależniani naszą firmę od potencjalnych zawirowań na rynku paliwowym – mówi Andrzej Piecuch, prezes zarządu Ekopolu Górnośląski Holding S.A.

    Rozwój przetwórstwa blach z metali kolorowych stanowi znaczące ogniwo w strategii rozwoju firmy. Realizacja tego projektu będzie wiązała się także z zakupem nowoczesnej linii technologicznej do cięcia blach. Umożliwi to pełne wykorzystanie wiedzy oraz doświadczenia naszych pracowników, którzy zyskają możliwość stałego kontaktu z najnowszą technologią stosowaną do obróbki blach.

    Ekopol systematycznie korzysta ze środków pomocowych oferowanych przez UE. W październiku 2009 roku spółka uzyskała dotację na na wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji paliw w województwie śląskim. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2007-2013. Projekt zostanie zrealizowany do 30.04.2011 roku, a jego całkowita wartość wyniesie 1,83 mln zł. W ramach tego przedsięwzięcia roku na terenie województwa śląskiego zostało posadowionych kilkanaście mikrostacji zlokalizowanych w: Pyrzowicach, Mierzęcicach, Miasteczku Śląskim, Rudzie Śląskiej, Młynkach(Końskowała), Gliwicach, Kędzierzynie Koźlu, Tarnowskich Górach, Boronowie, Ciasnej, Koszęcinie, Wodzisławiu Śląskim.