7 korzyści z zastosowania w zakładzie mobilnego oprogramowania

DeltaV Mobile Emerson DCS aplikacje mobilne
Zaprojektowane do telefonów komórkowych Apple iOS i Android, DeltaV Mobile oferuje użytkownikowi intuicyjne, proste oraz bezpieczne oprogramowanie mobilne, gotowe do działania zaraz po wyjęciu z pudełka i od razu zintegrowane z DCS. Źródło: Emerson

Intuicyjne oprogramowanie i mobilne sterowanie automatyką pomagają przedsiębiorcom przyciągać i utrzymywać utalentowanych pracowników oraz zwiększają konkurencyjność.

Technologie mobilne stały się obecnie kluczowe dla sprawnego funkcjonowania firm. Pracownik będący przedstawicielem pokolenia Y ceni sobie możliwość korzystania z mobilnych narzędzi, które pomagają mu zdobywać niezbędne informacje i zwiększają jego produktywność. Poprzez implementację zbudowanych na życzenie rozwiązań mobilnych z zakresu automatyki organizacje mogą na nowo zdefiniować sposób działania operatorów maszyn, tworząc miejsce dla najlepszych i najzdolniejszych ludzi, jednocześnie pozytywnie wpływając na poprawę czynności operacyjnych i produkcji.

Korzyści płynące z technologii mobilnych

Wraz z rosnącą odpowiedzialnością w fabryce personel potrzebuje coraz więcej zabezpieczeń i dostępu na życzenie do ważnych informacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa operacyjnego, produktywności i efektywności. Technologie mobilne są kluczowym składnikiem tej zmiany, przynosząc użytkownikowi wiele korzyści. Oto siedem najistotniejszych.

1️⃣ Swoboda w wielozadaniowości

Zdalne narzędzia w automatyce mogą zapewnić dostęp do danych czasu rzeczywistego z konsoli operatora w telefonie komórkowym i tablecie, bez konieczności podłączania się do sterowni lub zdalnego połączenia z komputerem PC. Każdy parametr lub alarm, który został skonfigurowany w systemie DCS (system dystrybucji sterowania), może zostać przekazany do urządzenia mobilnego łatwo i bezpiecznie, dając użytkownikowi pewność dostępu do aktualnych informacji o realizowanych operacjach, za które są odpowiedzialni.

Aby przyspieszyć czas wykonywania pewnych czynności w fabryce, stosowane są przełomowe rozwiązania filtrujące i mechanizmy odpowiedniego przekierowania powiadomień. Dzięki temu można mieć pewność, że kluczowe informacje trafiają tylko do odpowiednich osób, a nie tkwią w stosie nieistotnych informacji. Użytkownicy widzą tylko interesujące ich dane i aby je wyłuskać, nie muszą przeszukiwać niepotrzebnych informacji.

Zabezpieczony i zdalny dostęp do danych oznacza możliwość swobodnego poruszania się po fabryce (lub nawet po świecie) i realizowanie prac w formule wielozadaniowości. Załoga może efektywnie wykonywać zadania i współpracować wewnątrz organizacji.

2️⃣ Stabilność i bezpieczeństwo

Nowa generacja pracowników ceni sobie zdolność systemów do zbierania i dostępu do informacji. Postrzegają technologie mobilne jako czynnik zmniejszający potrzebę wykonywania czynności manualnych, co może wymagać wykorzystania fizycznego sprzętu w niebezpiecznych i oddalonych lokalizacjach.

Przez integrację mobilności w ramach systemów monitoringu i automatyki można zapewnić tym pracownikom elastyczność, jakiej oczekują w swoich zawodowych działaniach. Zabezpieczony dostęp do danych może spowodować wzrost produktywności i poziomu bezpieczeństwa poprzez redukcję lub całkowite wyeliminowanie potrzeby wykonywania wielu dodatkowych czynności, zwłaszcza manualnych.

3️⃣ Pozytywna reakcja użytkownika

Zagwarantowanie użytkownikowi narzędzi służących zwiększeniu jego bezpieczeństwa i wydajności może mieć duży pozytywny wpływ na zdolność organizacji do przyciągania i utrzymywania utalentowanych pracowników. Jednakże zapewnienie pracownikom mobilności, którą docenią – i co ważniejsze, będą wykorzystywać – to coś więcej niż ciągły wgląd w DCS. Nowoczesne systemy mobilne muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby możliwe było proste i bezpieczne ich użytkowanie.

Wielu inżynierów nowego pokolenia, którzy zostają zatrudnieni w fabryce, oczekuje, że na miejscu zastaną technologie bezprzewodowe. Mobilne technologie odegrały ważną rolę w ich życiu społecznym i poprzednich doświadczeniach zawodowych. Ci użytkownicy lubią pracować z technologiami bezprzewodowymi i aplikacjami, które są intuicyjne i proste w integracji z ich procesem.

Zarząd fabryki powinien się skupić na implementacji rozwiązań mobilnych, które pozwalają na łatwy, bezpieczny dostęp do danych procesowych, ustawień maszyn itp. oraz wymagają przy tym minimalnej liczby konfiguracji.

4️⃣ Wyprzedzanie oczekiwań klienta

Istnieje wiele rozwiązań mobilnych, ale w ich aplikacjach przemysłowych bardzo ważne jest, aby zapewnić bezpieczny dostęp, co pomaga użytkownikowi sprawniej pracować. Podobnie jak w przypadku najlepszych aplikacji do telefonów komórkowych czy smartfonów, niewymagających czasochłonnej konfiguracji, rozwiązania mobilne dla systemów automatyki również powinny być gotowe do działania „zaraz po wyjęciu z pudełka”.

Warstwowe rozwiązania mobilne, które są skomplikowane w konfiguracji i integrowane z DCS lub bazami danych, nie są już obecnie potrzebne. Organizacje powinny szukać czegoś więcej niż rozwiązań warstwowych i zamiast tego oferować swojemu personelowi nowoczesne, bezpieczne, mobilne rozwiązania, które są od razu zintegrowane z DCS oraz zaprojektowane do pracy na urządzeniach mobilnych, najlepiej korzystających z popularnych, standardowych platform, takich jak Android lub Apple iOS, a przy tym nie wymagają dodatkowej konfiguracji z DCS. Użytkownicy otrzymują tę samą informację w czasie rzeczywistym oraz są informowani o zmianach przez alarmy, które są dostępne dla operatora przy konsoli, a pojawiają się wraz z ważnymi danymi na temat procesu, czego oprogramowanie o architekturze warstwowej może nie zapewnić.

5️⃣ Zabezpieczony dostęp do danych

Wraz z rozwojem technologii bezprzewodowej ewoluowały również oczekiwania użytkowników co do bezpiecznego dostępu do danych.

Dlatego mobilne oprogramowanie do automatyki procesów oferuje również zabezpieczenia zintegrowane, które są niemal niewidoczne dla użytkownika. Aplikacje te zaprojektowane tak, by dane możliwe były tylko do odczytu, zapobiegają nieumyślnym szkodom w procesie. W dodatku mobilny dostęp do procesów i danych diagnostycznych jest zwykle zapewniony przez dedykowane, dodatkowe serwery, zlokalizowane w strukturze wyższej niż sieć sterowania automatyką, dając użytkownikowi dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

Najlepsze rozwiązania zapewniają powyższe korzyści już po wyjęciu z pudełka – bez lub z niewielką liczbą niezbędnych kroków konfiguracji administratora oraz bez potrzeby konfigurowania urządzenia przez użytkownika końcowego. Wykorzystanie przyjaznej użytkownikowi technologii upraszcza przepływ zadań w fabryce i jest kluczowe dla utrzymania młodych, utalentowanych osób w zespole.

6️⃣ Lepsza komunikacja międzyoddziałowa

Przedsiębiorstwa, które zapewniają szybki i łatwy dostęp do ważnych danych wraz z możliwością łatwego przesyłania danych wewnątrz przedsiębiorstwa, stają się bardziej konkurencyjne na rynku. Narzędzia do współpracy umożliwiają szybkie rozdzielenie danych wewnątrz organizacji, a decyzyjny personel jest stale informowany, bez względu na jego lokalizację, co pozwala zbudować zespół specjalistów zmierzający do efektywności i sukcesu. W wielu organizacjach współdzielenie danych jest bardzo utrudnione, ponieważ przechowywane są one w osobnych oddziałach lub bazach danych. Zbieranie informacji z różnych źródeł w fabryce lub w przedsiębiorstwie może być procesem niewygodnym i prowadzić do poważnych konsekwencji.

Rozwiązania mobilne pozwalają pokonywać bariery organizacyjne dzięki integracji danych z różnych źródeł i udostępnianiu ich na ekranie dowolnego uprawnionego urządzenia przenośnego, stwarzając nowe możliwości do szybszego podejmowania decyzji. Rozwiązania takie mogą też być zaprojektowane do współpracy wewnątrz przedsiębiorstwa.

Użytkownicy mogą sami programować alerty, aby widzieć rekomendowane reakcje i istotne dane procesowe wraz z ich kontekstem, co pomaga pracownikom podejmować szybsze i lepsze decyzje.

7️⃣ Wsparcie załogi

Pracownicy cenią sobie organizacje, które zapewniają im narzędzia i technologie niezbędne do wykonywania pracy w sposób najbardziej bezpieczny i sprawny. Inwestycja pracodawcy w nowoczesne narzędzia, wytyczne i nowe możliwości pomaga młodym pracownikom i przygotowuje ich do odnoszenia sukcesów w pracy. Dla pracowników urodzonych na początku tego tysiąclecia, dorastających w duchu mobilności, stanowi to nieodłączny, ważny aspekt ich życia.

Podsumowanie

Wykorzystanie technologii mobilnych w miejscu pracy zapewnia personelowi fabryki narzędzia zwiększające bezpieczeństwo, wydajność i lepszą współpracę, wpływając na poprawę efektywności operacji realizowanych w przedsiębiorstwie. Mobilna siła pracująca nadchodzi. Przedsiębiorstwa, które ją wykorzystają, na długie lata zapewnią sobie przewagę na rynku.


Mariana Dioniso – Product Manager w firmie Emerson.