750 mln euro na rozwój polskiej energetyki odnawialnej z BŚ

  Bank Światowy i Ministerstwo Finansów podpisały w czwartek umowę o 750 mln euro pożyczki na wsparcie polskiego programu poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych – podał w czwartek Bank Światowy.

  „Pożyczka (ang. Development Policy Loan/DPL) w wysokości 750 mln euro (ok. 1,11 mld dol.) ma służyć realizacji komponentów programu przewidzianego w +Polityce energetycznej Polski do roku 2030+ w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej” – napisano w komunikacie Banku Światowego.

  BŚ wyjaśnia, że zarówno program oraz wynikające z niego kierunki polityki powinny się przyczynić m.in. do obniżenia kosztów „zielonych usług energetycznych”, utworzenia „zielonych miejsc pracy”, redukcji zanieczyszczeń atmosferycznych i ograniczenia wpływu tych zanieczyszczeń na stan zdrowia ludności.

  Cytowany w komunikacie wiceminister finansów Jacek Dominik stwierdził, że dzięki pożyczce Polska będzie mogła wypełnić unijne zobowiązania, to znaczy do 2020 r.: zmniejszyć zużycie energii o 20 proc., zwiększyć udział energii z odnawialnych źródeł o 15 proc. oraz obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych o 20 proc.

  Dodał, że pożyczka przyczyni się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i powstawania nowych miejsc pracy.

  Według Thomasa Laursena z Banku Światowego, w nadchodzących latach bank zamierza kontynuować współpracę z polskim rządem w dziedzinie poprawy efektywności energetycznej oraz zastosowania energetyki odnawialnej.