775 mln euro na badania naukowe

    Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał Polsce pożyczkę w wysokości 675 mln euro na dofinansowanie badań prowadzonych przez instytuty i uniwersytety oraz udzielił pożyczki o łącznej wartości 100 mln euro na wsparcie projektów małych i średnich firm.

    Według wiceprezes EBI Marty Gajęckiej fundusze ułatwią Polsce inwestowanie w społeczeństwo oparte na wiedzy oraz poprawią dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do średnio- i długookresowego finansowania.

    Z 675 mln euro pożyczki będą mogły skorzystać Ministerstwo Nauki, państwowe instytuty naukowe oraz uczelnie wyższe. Pieniądze będą przeznaczone na wsparcie polskiej nauki w 2009 oraz 2010 roku, m.in. na infrastrukturę badawczą i wyposażenie oraz na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników naukowych wdrażających rządowe programy naukowe. 

    100 mln euro pożyczki EBI przyznał bankowi BRE na finansowanie małych i średnich projektów w sektorze przemysłu i usług. Projekty te mogą być realizowane zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE.