ABB dostarczy systemy dla platofrmy wiertniczej

    ABB podpisał kontrakt o wartości 20 milionów dolarów na dostawę kompletnych systemów energetyki i systemów napędów wiertniczych dla nowej głębinowej platformy wiertniczej, która ma zostać zbudowana przez Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) w swojej stoczni w Korei Południowej.

    Klientem końcowym jest brazylijski armator Petroserv, który będzie zarządzał pracą platformy dla firmy Petrobras. Platforma ma zostać uruchomiona na początku 2012 roku.

    ABB dostarczy kompletne systemy elektryki dla półzanurzalnej platformy, która będzie wykorzystywana do eksploatacji złóż ropy i gazu. W zakresie dostaw znajdują się systemy wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej wysokiego i niskiego napięcia, system napędowy, jak również związanie z tym usługi inżynieringu.

    Ten projekt jest czwartym projektem półzanurzalnej platformy wiertniczej realizowanym przez ABB dla DMSE. Ten sam zakres dostaw ABB zrealizowała dla platformy nr 1 należącej do Petroserv, która również pracuje dla brazylijskiej firmy Petrobras.

    Dywizja Automatyki Procesowej w ABB dostarcza zintegrowane rozwiązania z zakresu automatyki służące do sterowania i optymalizacji pracy zakładów, jak również specyficzną dla danej gałęzi przemysłu wiedzę na temat aplikacji oraz usługi, by pomóc klientom z obszaru przemysłów procesowych na całym świecie zaspokoić najistotniejsze potrzeby biznesowe w obszarach zyskowności działania, produktywności kapitału, zarządzania ryzykiem i globalnej odpowiedzialności. Do tych gałęzi przemysłu należą: przemysł ropy i gazu, energetyka, przemysł chemiczny i petrochemiczny, celulozowo-papierniczy, metalowy, cementowy, morski i turbosprężarek.