Czy Smart Grid GE Electric zdobędzie polski rynek energii?

    Firma GE Energy otworzyła w 2009 r. pierwsze w Europie Centrum Inteligentnych Sieci (Smart Grid Center). Centrum znajduje się w Bracknell, na zachód od Londynu. Centrum oferuje gościom jedyną w swoim rodzaju perspektywę spojrzenia na sieci inteligentne – „od generatora do urządzenia gospodarstwa domowego”. Twórcy centrum zapraszają producentów i dystrybutorów energii, przedstawicieli administracji państwowej oraz konsumentów, aby skorzystali z możliwości zapoznania się z różnymi dostępnymi technologiami – zarówno tymi, które znacząco obniżają emisje dwutlenku węgla jak i rozwiązaniami umożliwiającymi zaawansowane zarządzanie energią.

    Obecna infrastruktura nie pozwala maksymalizować korzyści czerpanych z wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Energia generowana przy pomocy baterii słonecznych oraz elektrowni wiatrowych trafia do sieci energetycznej bez integracji ze standardową produkcją energii elektrycznej. W szczególności, energia odnawialna nie posiada statusu zapewniającego jej pierwszeństwo odbioru przez sieć. Ponadto przeciążenie sieci energetycznej stanowi barierę dla optymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zmienność obciążenia sieci przy obecności wielu projektów OZE sprawia, że zapewnienie pełnej niezawodności pracy przy względnie wysokich poziomach generacji energii odnawialnej stanowi wielkie wyzwanie.

    Czy zatem polski rynek energii zostanie zrewolucjonizowany? – Przyłączanie rozproszonych źródeł energii do sieci rozdzielczych jest procesem bardzo skomplikowanym, dlatego w przypadku wprowadzania Smadr Grid możemy raczej mówić o ewolucji jak zapewnia Bartosz Wojszczyk – lider technicznych sieci inteligentnych GE Energy. Polski sektor energetyczny musi przejść stopniowe udoskonalanie istniejącej infrastruktury i zacząć wprowadzać system zarządzania infrastrukturą. Przyłączanie źródeł energii do sieci wymaga również dodawania automatyki  czy infrastruktury telekomunikacyjnej

    Nowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania sieci elektroenergetycznej umożliwiają zoptymalizowane i efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zintegrowanie mocno rozproszonej produkcji energii elektrycznej. Odnawialne źródła energii mogą mieć takie samo znaczenie dla sektora energetycznego, jakie obecnie ma węgiel. Wdrożenie inteligentnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania sieci elektroenergetycznej umożliwi wydajne zintegrowanie większej ilości rozproszonych obiektów energetyki z istniejącą siecią elektroenergetyczną. Pozwoli to zwiększyć między innymi udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii elektrycznej.