ABB zbuduje morskie połączenie energetyczne

  ABB podpisało kontrakt o wartości około 700 milionów dolarów z niemieckim operatorem sieci transmisyjnej. Kontrakt obejmuję dostawę połączenia energetycznego 800 MW, za pośrednictwem którego do niemieckiej sieci energetycznej na lądzie przyłączonych zostanie więcej morskich farm wiatrowych z grupy DolWin1, zlokalizowanych na Morzu Północnym.

  ABB zastosuje swoją technologię przesyłu energii elektrycznej HVDC Light (prąd stały wysokiego napięcia) do przesyłu prądu z farmy wiatrowej Borkum West II 400 MW i innych farm, które mają zostać wybudowane w pobliżu. Farmy wiatrowe będą podłączone do znajdującej się na morzu stacji konwertorowej, która za pośrednictwem podmorskich i podziemnych kabli wysokiego napięcia do przesyłu prądu stałego o długości 165 kilometrów, prześle prąd do lądowej stacji HVDC w Dörpen, znajdującej się na północno-zachodnim wybrzeżu Niemiec.

  Jest to największe zamówienie na przesył energii elektrycznej w historii ABB. Przesył prądu o napięciu 320 kV będzie przesyłem o najwyższym dotychczas napięciu przy użyciu kabli HVDC.

  ABB będzie odpowiedzialna za inżyniering systemu obejmujący projekt, dostawy i instalację platformy morskiej oraz morskich i lądowych stacji konwertorowych. Firma dostarczy i zainstaluje również systemy morskich i lądowych kabli. ABB zajmuje na rynku unikalną pozycję, jeśli chodzi o własne możliwości produkcyjne stacji konwertorowych, kabli i półprzewodników.

  “Morska energetyka wiatrowa stacje się kluczowym źródłem energii odnawialnej wytwarzanej na dużą skalę. Stanowi również znaczący wkład w wysiłki zmierzające do obniżenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne,” powiedział Peter Leupp, szef dywizji Systemów Energetyki w Grupie ABB. “ABB dysponuje nowoczesnymi technologiami przesyłu pozwalającymi na efektywne włączanie energii ze źródeł odnawialnych do sieci oraz zapewnienie niezawodności i stabilności jej pracy.”

  Systemy przesyłu HVDC Light oferują liczne korzyści środowiskowe, takie jak neutralne pole elektromagnetyczne, bezolejowe kable i kompaktowe stacje konwertorowe. To idealne rozwiązanie do łączenia oddalonych wiatrowych farm morskich z sieciami energetycznymi na stałym lądzie, pokonujące ograniczenia sieci, a także te wynikające z przesyłu prądu na duże odległości, jednocześnie zapewniając solidną pracę i minimalne straty energetyczne.

  Realizacja projektu ma się zakończyć w 2013 roku. Dzięki włączeniu energii pochodzącej z wiatru do sieci i zastąpieniu w ten sposób energii pochodzącej z paliw kopalnych, uda się uniknąć emisji trzech milionów ton dwutlenku węgla rocznie. Obecnie Niemcy pokrywają około ośmiu procent ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczna właśnie energią pochodzącą z wiatru. Zamierzają podwoić ten wynik do 2020 roku.

  Jest to drugie połączenie typu HVDC Light pomiędzy farmą wiatrowa na morzu a siecią na lądzie, które ABB dostarczyła w Niemczech. Pierwsze powstało w ramach projektu BorWin1, najbardziej oddalonej od brzegu morskiej farmy wiatrowej na świecie.