Lotos: ROSE rośnie zgodnie z planem

  Na terenie gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS trwa budowa instalacji odasfaltowania rozpuszczalnikowego (ROSE). Planowe zakończenie budowy instalacji ROSE w listopadzie 2010 r. będzie równoznaczne z zakończeniem prac realizacyjnych całego Programu 10+ – największej inwestycji przemysłu naftowego w Europie.

  – Trzy miesiące przed planowanym zakończeniem budowy instalacji ROSE, zgodnie z planem, zrealizowano ponad 86% prac projektowo-budowlanych. Na placu budowy widać już zamontowane wszystkie konstrukcje stalowe. Zakończył się również trwający od marca br. montaż głównych urządzeń, czyli pomp, wymienników i aparatów. – powiedział Zbigniew Paszkowicz, dyrektor ds. rozbudowy rafinerii w Grupie LOTOS S.A.

  Obecnie na placu budowy w letnim szczycie pracuje ok. 500 osób, z polskich firm Przembud, Mostostal Pomorze, Pol-Aqua i Energoaparatura. Od rozpoczęcia prac budowlanych na instalacji ROSE przepracowano ponad 0,5 mln roboczogodzin.

  Zakończone zostały prace branży budowlanej. Ku końcowi zbliża się montaż rurociągów przesyłowych o dużych średnicach, trwają prace izolacyjne oraz montaż zabezpieczeń ogniochronnych. Rozpoczęły się próby ciśnieniowe rurociągów oraz płukanie układów. Zakończono montaż wyposażenia stacji elektrycznej oraz budynku systemu sterowania. Układane są kable oraz montowane inne elementy elektryki i automatyki.

  Planowana w ramach Programu 10+ rozbudowa rafinerii w Gdańsku zakłada m.in. zwiększenie przerobu pozostałości z destylacji ropy naftowej. Będzie to możliwe po wybudowaniu instalacji odasfaltowania rozpuszczalnikowego (ang. SDA). Zaprojektowała ją firma inżynierska KBR z Houston w USA, nominowana przez M.W. Kellogg (licencjodawca), w oparciu o własną technologię o nazwie ROSE (Residuum Oil Supercritical Extraction).

  Instalacja ROSE służy do rozdzielenia pozostałości próżniowej po przerobie ropy naftowej na frakcję lżejszą – olej DAO (De-Asphalted Oil) oraz frakcję cięższą – komponent asfaltowy. Olej DAO będzie wsadem dla nowej instalacji łagodnego hydrokrakingu (MHC), której podstawowym produktem będą komponenty paliwowe: głównie olej napędowy i, w mniejszej ilości, benzyna surowa. Komponent asfaltowy ma służyć głównie do produkcji asfaltów.