Alstom zainteresowany budową dwóch bloków dla PGE

  Alstom przygotowuje się do ogłoszonych przez PGE przetargów na budowę bloków gazowych w Elektrowni Pomorzany oraz Elektrociepłowni Bydgoszcz. Spółka nie wystartowała natomiast do przetargu na budowę bloku gazowego w Elektrociepłowni Gorzów.

  Przetarg na blok w Gorzowie ogłoszono pod koniec grudnia ubiegłego roku, a termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mijał 2 marca. Dyrektor ds. komunikacji Alstom w Polsce, Dorota Januszkiewicz, poinformowała wnp.pl, że spółka nie złożyła wniosku.

  – Po ogłoszeniu przez PGE trzech niezależnych postępowań przetargowych na budowę bloków gazowo-parowych w Gorzowie, Pomorzanach i Bydgoszcz dokonaliśmy analizy warunków dla poszczególnych postępowań i uznaliśmy, że skoncentrujemy się na projektach w Pomorzanach i Bydgoszczy – wyjaśniła Dorota Januszkiewicz.

  Według założeń, w Elektrowni Pomorzany moc elektryczna bloku ma wynosić od 200 do 270 MW, a sprawność obu bloku netto w pracy kondensacyjnej ma być nie mniejsza niż 52 proc. W Elektrociepłowni Bydgoszcz moc elektryczna bloku ma wynosić od 220 do ok. 270 MW albo od 400 do ok. 450 MW. Natomiast sprawność bloku netto w pracy kondensacyjnej ma być nie niższa niż 50 proc.

  Oba zadania obejmują zaprojektowanie, dostawę, montaż, rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi. Czas trwania każdego zamówienia będzie wynosił 180 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  Przetargi ogłoszono pod koniec grudnia ubiegłego roku. Termin składania wniosków w tych postępowaniach zmieniano dwukrotnie i według obowiązujących ustaleń mija on 22 marca.

  www.wnp.pl