Amerykańscy eksperci ocenili polski program atomowy

  Amerykańskie instytuty spraw publicznych są przekonane, że polska gospodarka zyska na budowie elektrowni jądrowych. Eksperci wymienili główne czynniki powodzenia inwestycji – terminowość, koszty inwestycji oraz stosowane technologie.

  Budowa elektrowni jądrowych w Polsce zapewni naszemu krajowi dostęp do pewnego źródła energii, choć kryteria ekonomiczne – terminowość, koszty inwestycji i stosowane technologie – są kluczem do powodzeniach całego projektu – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Instytut Globalizacji wśród think-tanków ze Stanów Zjednoczonych.

  „To decyzja o fundamentalnym znaczeniu dla gospodarki (…) Koszty inwestycji są znaczne, ale Polska zapewni sobie stabilne źródło energii za rozsądną cenę na najbliższe 100 lat” – zapewnia Jack Spencer, ekspert ds.

  energii nuklearnej Fundacji Heritage – najbardziej znanego konserwatywnego think-tanku w USA.

  Jerry Taylor, ekspert ds. energii waszyngtońskiego CATO Institute, ostrzega przed upolitycznieniem procesu podejmowania decyzji. „Decyzje dotyczące infrastruktury energetycznej powinny być oparte na kryteriach

  ekonomicznych przez graczy reprezentujących prywatną strukturę kapitału” – uważa Taylor. „Firmy prywatne mają

  z reguły większe rynkowe doświadczenie. (…) Ich działalność opiera się na rachunku strat i zysków” – wyjaśnia.

  Niemniej dopuszcza w tym przypadku zaangażowanie państwa, zmierzające do powodzenia projektu. „Energia jądrowa jest stosunkowo drogim źródłem energii, w porównaniu do energii uzyskiwanej ze spalania węgla lub gazu. (…) Tego typu inwestycje są kosztowne i obciążane dużym ryzykiem. Harmonogram prac i czynniki polityczne mogą sprawić, że udział państwa w tym przedsięwzięciu może okazać się niezbędny” – pisze Jerry Taylor.

  Według Jacka Spencera, podstawowym kryterium, którym powinien kierować się nasz kraj, są czynniki kosztowe i technologiczne.

  „Najważniejsze kryteria to projekt, doświadczenie dostawcy i struktura kontraktu (…) Niektórzy dostawcy mogą zaoferować dodatkowo np. zaopatrzenie w paliwo” – wymienia Spencer.

  Ekspert Fundacji Heritage wskazuje, że podczas podejmowania tego typu strategicznych decyzji ważne jest zaufanie do partnera biznesowego, ale przestrzega: „Wybierzcie technologię, która bazuje na tym, co firma osiągnęła do tej pory, a nie na obietnicach”.