We wrześniu zużycie prądu o 3,7 proc. większe niż przed rokiem

    We wrześniu tego roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, produkcja energii elektrycznej w Polsce była o 4 proc. większa, a jej zużycie wzrosło o 3,7 proc.

    PSE Operator podał wstępne informacje o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w Polsce we wrześniu tego roku. Wynika z nich, że w minionym miesiącu produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 12 439 GWh , a jej zużycie 12 258 GWh. Oznacza to, że we wrześniu tego roku w porównaniu z wrześniem roku ubiegłego produkcja energii elektrycznej w Polsce była o 4 proc. większa, a jej zużycie było większe o 3,7 proc.

    W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku, jak wynika z danych PSE Operator, produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 114 089 GWh, a jej zużycie osiągnęło poziom 113 481 GWh. Oznacza to, że w naszym kraju w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku produkcja energii elektrycznej wzrosła o 3,8 proc., a jej zużycie o 4,6 proc.