Aplikacja Demantra 7.3 firmy Oracle już w sprzedaży

  Rozszerzając oferowane przez swoje produkty możliwości planowania, Oracle przedstawia aplikację Demantra 7.3 z nową wersją modułów Demand Management (zarządzanie popytem), Advanced Forecasting and Demand Modeling (zaawansowane prognozowanie i modelowanie popytu), Real-Time Sales and Operations Planning (planowanie sprzedaży i działalności operacyjnej w czasie rzeczywistym) oraz Predictive Trade Planning (predykcyjne planowanie działalności handlowej).

  Najnowsza wersja oferuje rozszerzone możliwości wprowadzania na rynek nowych produktów, co zwiększa zdolność do dokładnego prognozowania popytu na artykuły o krótkiej lub zerowej historii. Zapewnia także lepszy wgląd w cykle życia produktów, sezonowe szczyty popytu oraz wpływ promocji.

  Aplikacja Demantra 7.3 oferuje również większe możliwości planowania produktów konfigurowanych na zamówienie (Configure-to-Order ― CTO), zawierając wiele subkomponentów opcjonalnych lub obowiązkowych, które śledzą interakcje między artykułami i komponentami, łącznie z automatycznym obliczaniem popytu zależnego. Ponadto, wersja ta umożliwia zintegrowane planowanie działalności biznesowej, ułatwiając klientom koordynowanie planów finansowych i operacyjnych, co może zwiększyć przewidywalność uzyskiwanych wyników finansowych.

  Demantra 7.3 pozwala również lepiej wykorzystywać arkusze kalkulacyjne, a także zapewnia większą wydajność i skalowalność oraz wyższy poziom bezpieczeństwa.

  Aplikacja ta pozwala klientom lepiej zarządzać popytem oraz upraszcza zarządzanie cyklem życia produktów dzięki następującym rozszerzeniom:

  Wprowadzona po raz pierwszy obsługa wielopoziomowych produktów konfigurowanych na zamówienie umożliwia użytkownikom elastyczne prognozowanie popytu na produkty nietypowe, stanowiące połączenie wielu opcjonalnych komponentów wybranych przez użytkownika, oraz zarządzanie tymi produktami.

  Ulepszony interfejs użytkownika pozwala klientom tworzyć nowe produkty na podstawie historii produktu istniejącego, zarządzać procesem wprowadzania produktów na rynek oraz ich cyklem życia, a także modelować stopniowe wycofywanie istniejących produktów z rynku.

  Funkcje analityczne służące do prognozowania rozszerzono o modelowanie szeregów czasowych (pooled time series), które stanowi alternatywę wobec tradycyjnej agregacji szeregów czasowych (time series aggregation) w celu modelowania wzorców popytu dla szeregów czasowych wielu produktów.

  Wykorzystując architekturę Oracle Application Integration Architecture (AIA), udostępniono możliwość zintegrowanego planowania działalności biznesowej poprzez połączenie modułów Demantra Real Time Sales and Operations Planning oraz Oracle Hyperion Planning.

  Aplikacja Demantra 7.3 jest już dostępna w sprzedaży na platformie Oracle Enterprise Linux i zapewnia obsługę w 8 językach.