Comarch wdraża system w ENERGA Kogeneracja

    Comarch podpisał umowę na dostawę i wdrożenie systemu klasy ERP Comarch Egeria w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.. Projekt obejmie wszystkie kluczowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa.

    – Wdrożenie w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. to kolejny kontrakt w przedsiębiorstwach branży utilities jaki realizuje Comarch. Wdrożenie nowoczesnego systemu pozwoli na efektywniejsze zarządzanie poprzez szybszy dostęp do bieżącej informacji o stanie przedsiębiorstwa – mówi Tomasz Nakonieczny, dyrektor gdańskiego oddziału Comarch.

    Pakiet rozwiązań Comarch Utilities jest od prawie 10 lat obecny na polskim rynku. Obecnie dostępna funkcjonalność jest bardzo dobrze oceniana przez klientów, co potwierdzają kolejne podpisywane umowy.

    Zdaniem Prezesa ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. wdrożenie systemu ERP zdecydowanie poprawi organizację pracy i efektywność prowadzonej działalności gospodarczej. – Oprócz oczywistych korzyści wynikających z poprawy obiegu informacji spodziewam się również wymiernych oszczędności w zakresie kosztów remontów i logistyki – dodaje prezes elbląskiej ENERGA Kogeneracja Sp.z o.o. Jacek Garbol.