APS zwycięzcą rankingu Innowacje 2011

  Notowana na NewConnect białostocka spółka Automatyka – Pomiary- Sterowanie została nagrodzona w konkursie Innowacje 2011, zorganizowanym przez Kurier Poranny i białostocki oddział NOT.  

  APS jest laureatem rankingu już po raz kolejny. Spółka musi być innowacyjna, bo działa w specyficznej branży – wdraża nowoczesne, zautomatyzowane technologie w przemyśle. Na podstawie własnych rozwiązań i pomysłów technicznych projektuje urządzenia  pomiarowe i sterujące, czuwające nad procesami technologicznymi.  Co daje jej zwycięstwo w konkursie?

  Staramy się dobrze prowadzić naszą działalność gospodarczą, a konkurs jest oceną niezależnych specjalistów czy rzeczywiście robimy to właściwie – mówi prezes APS, Bogusław Łącki. – To ogromna korzyść dla firmy – po takiej kontroli zawsze analizujemy nasze silne i słabe strony tak, by wnioski posłużyły dalszej poprawie naszej pracy. Poza tym wynik konkursu „idzie w świat”, a nasi klienci dowiadują się, że dla nich ciągle się rozwijamy.

  Współczesne systemy automatyki procesowej, oferowane przez Automatyka-Pomiary-Sterowanie nie tylko sterują pracą instalacji technologicznej, czy całym przedsiębiorstwem zgodnie z założonymi parametrami, ale mają również możliwość symulacji różnych strategii produkcji znajdując rozwiązania zgodne z założonymi celami nadrzędnymi. Unikalną cechą takich systemów jest zdolność „uczenia się” i przewidywania trendów, co umożliwia szybką reakcję systemu na zmieniające się warunki i prowadzenie procesu w sposób optymalny.

  Odpowiednio zaprogramowane systemy prowadzą produkcję z optymalną prędkością gwarantując minimalizację zużycia energii i innych mediów. Zapewniają także jednolitą, wysoką jakość produkcji bez strat i odpadów, co również przekłada się na zmniejszenie zużycia energii. Zintegrowane systemy diagnostyczne analizują na bieżąco stan techniczny urządzeń i wskazują na konieczność przeprowadzenia prac serwisowych, minimalizując w ten sposób czas zatrzymania instalacji i ograniczając do minimum kosztowne i energochłonne procedury jej zatrzymania i uruchomienia.

  Automatyzacja umożliwia ponadto firmom produkowanie w krótszym czasie większej liczby wyrobów, produkcje z mniejsza ilością odpadów, optymalne od strony ekonomicznej zarządzanie procesem oraz monitoring na każdym stopniu procesu – dodaje prezes Łącki. – Szybsza i bardziej wydajna produkcja przynosi duże korzyści finansowe dla wytwórcy oraz zadowolenie klienta. Monitoring i diagnostyka w znacznym stopniu redukują liczbę awarii, a optymalne zarządzanie procesem produkcji znacznie obniża koszty.

  Aby uzyskać takie efekty, dla każdego procesu technologicznego, musi zostać właściwie zaprojektowany i zrealizowany system sterowania. W tym celu APS wykorzystuje doświadczenie i fachową wiedzę inżynierów-automatyków (pracowników firmy APS), specjalizujących się w danej dziedzinie. Nowoczesne przemysłowe systemy sterowania, oferowane przez APS, mają strukturę rozproszoną, która bezpośrednio wynika z dużych odległości pomiędzy poszczególnymi elementami automatyki. Prawidłowy przebieg każdego procesu technologicznego wymaga opracowania odpowiedniej strategii sterowania urządzeniami automatyki, które muszą być odpowiednio połączone ze sobą, tworząc zintegrowany system sterowania.

  Automatyzacja przedsiębiorstw i procesów przemysłowych oparta o zintegrowane systemy sterowania, jest jednoznacznie ukierunkowana na usprawnienie i zoptymalizowanie pracy obiektów przemysłowych. Automatyzacja procesów dąży zarówno do oszczędności kosztów produkcji jak i czasu jej trwania. Wiąże się także z wykorzystywaniem najnowszych, ciągle zmieniających się procesów technologicznych.  

  APS zwyciężyła w rankingu w kategorii „Usługa. Firma średnia”.

  Lista innowacyjnych usług zrealizowanych przez APS w 2011 r.:

  1. Track Tec – Warszawa – wykonanie automatyki pomiaru ciśnienia naprężenia na liniach produkcji podkładów i podrozjazdnic.

  2. WIPROBET B.T. Gryczewscy –  Hołówki Małe – wykonanie układu sterowania i automatyki oraz systemu wizualizacji dojrzewalni prefabrykowanych elementów betonowych.

  3. PPH WODBUD – Wyszków – prace branży elektrycznej i AKPiA związane z budową Oczyszczalni Ścieków w Ostrzeniewie.

  4. Dalba – Białystok – prace elektryczne i AKPiA związane z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaświły.

  5. Remex – Białystok – modernizacja pochodni do spalania nadmiaru biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Produkcyjnej 102 w Białymstoku obejmującą zakres elektryczny i AKPiA.

  6. KRUK Technika i Energia – Poznań – modernizacja AKPiA oraz instalacji elektrycznych kotła CDK DUKLA SLAVI zainstalowanego w kotłowni PEPEES w Łomży.

  7. Honeywell – BRNO – oprogramowanie i uruchomienie procesu technologii wytwarzania stężonego CO2 do procesu syntezy z NH3 w produkcji kruszonego karbamidu w OAO Grodno AZOT na Białorusi.

  8. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Bielsk Podlaski – zmniejszenie ilości emisji tlenków azotu powstających w procesie spalania w kotle Wrp-12 nr 1 Kotłowni Centralnej MPEC w Bielsku Podlaskim poprzez wykonanie instalacji nawrotu spalin zza wentylatora wyciągu spalin do stref podmuchowych powietrza pierwotnego.

  9. Moniecka Spółdzielnia Mleczarska – Mońki – wykonanie instalacji automatycznego napowietrzania komór tlenowych reaktorów biologicznych oczyszczalni ścieków w MSM.

  10. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa  PRIB – Olsztyn – wykonanie prac elektrycznych i AKPiA w ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Pieckach.

  11. Elektrociepłownia Białystok – Białystok – modernizacja układu elektrycznego zasilającego elektrofiltr kotła K-4 w Elektrociepłowni Białystok.

  12. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Press – Suwałki – prace elektryczne i AKPiA związane z rozbudową oczyszczalni ścieków Trzy Lipy.

  13. Zbigniew Jakubowski – wykonanie automatyki oraz układu zasilania  w kopalni kruszywa SOBOLEWO II; podłączenie i uruchomienie urządzeń.

  14. „KOTŁO – REM” Cetera, Maluch, Szczerba – Sędziszów – prace branży elektrycznej i AKPiA oraz w systemie sterowania i nadzoru na kotle WR-10 012 w Tomaszowie Mazowieckim.

  15. Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Z. Niziński” – Wyszków – prace branży elektrycznej i AKPiA związane z budową Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Trzcianka gmina Brańszczyk.

  16. PPH WODBUD – Wyszków – prace branży elektrycznej i AKPiA związane z budową Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kadzidło.