Grupa Zamet – ponaddwukrotny wzrost przychodów w 2011

  Zamet Industry SA – producent wielkogabarytowych urządzeń przemysłowych – osiągnęła w 2011 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 163,7 mln zł, o 103,9% więcej w porównaniu do 2010 roku. Skonsolidowany wynik netto spółki wzrósł o 1260%, osiągając 24,4 mln zł w porównaniu do 1,8 mln z roku 2010. Rok 2011 Grupa Zamet zakończyła z rentownością sprzedaży brutto na poziomie 29,5%, wobec prognozowanej 21%.

  Prognoza przekazana przez spółkę w 2011 roku zakładała uzyskanie ponad 164 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz 22,5 mln zł zysku netto. Wypracowany przez Grupę Zamet wynik netto w 2011 roku przekroczył wartość prognozowaną o 8,4%. Wzrost ten w stosunku do prognozy jest przede wszystkim rezultatem zwiększenia efektywności wykorzystania mocy produkcyjnych.

  Rok 2011 był przełomowy dla Zamet Industry. Sukcesem zakończył się proces wydzielenia Zametu z Grupy FAMUR, zwieńczony debiutem naszej spółki na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w październiku. W ciągu całego roku podpisaliśmy szereg znaczących umów i kontraktów z czołowymi przedstawicielami sektorów kluczowych dla Grupy Zamet. Wzrost efektywności wykorzystania mocy produkcyjnych przełożył się na świetne wyniki finansowe i zwiększenie rentowności brutto na sprzedaży do 29,5%. Mamy bardzo dobre perspektywy rozwoju również na kolejne lata. W pierwszym kwartale 2012 znacząco zapełniliśmy portfel zamówień na cały rok, a nasi klienci proponują nam udział w inwestycjach zaplanowanych na lata 2013-2014. W 2012 roku będziemy koncentrować się na wykorzystaniu pozytywnych trendów w segmencie hutniczym, dalszym wzmacnianiu pozycji Zametu na rynku offshore oraz na szerszym wykorzystaniu potencjału projektowo-wykonawczego w sektorze energetycznym, górnictwa odkrywkowego i elektrowni wiatrowych – powiedział Jan Szymik, prezes zarządu Zamet Industry.

  Kluczowe kierunki rozwoju Grupy Zamet obejmują:

  • RYNKI OFFSHORE – spółka dostarcza wyposażenie do wydobycia ropy i gazu z dna morskiego, wyposażenie statków, portowe urządzenia przeładunkowe, dźwigi. Obroty tego segmentu generowane są na rynkach zagranicznych, gdzie Grupa systematycznie umacnia współpracę z dotychczasowymi klientami m.in. z Grupą Aker Solutions oraz rozszerza współpracę z nowymi podmiotami z branży.

  • RYNEK HUTNICZY – Grupa dostarcza samodzielnie zaprojektowane i wykonane wyposażenie hut metali żelaznych i nieżelaznych, walcowni, kuźni. Grupa zamierza wzmocnić pozycję na tym rynku.

  • GÓRNICTWO – produkty oferowane przez Grupę to m.in.: koparki wielonaczyniowe czy ładowarko-zwałowarki, zaprojektowane przez własne biuro konstrukcyjne. W zakresie systemów ciągłego wydobycia powierzchniowego oraz transportu, Zamet należy do czołówki dostawców na rynku krajowym i za granicą i współpracuje m.in. z Kompanią Węglową, KHW, JSW oraz LW Bogdanka.