ASTOR dostarczył MaxON Zakładom Chemicznym „Organika-Sarzyna SA”

  Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna”, wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Ciech, są producentem między innymi środków ochrony roślin i substancji aktywnych służących do ich produkcji. Jednym z elementów procesu unowocześniania firmy jest uruchomienie w 2007 r. zmodernizowanej instalacji do produkcji żywic epoksydowych. Celem inwestycji, wartej 35 milionów złotych, było znaczące zwiększenie ilości produkowanych żywic oraz podwyższenie ich jakości. Kluczowym podczas doboru sprzętu i oprogramowania był czynnik bezpieczeństwa i niezawodności pracy. Z tego powodu zdecydowano się na zastosowanie systemu MaxON firmy GE Fanuc, którego dystrybutorem w Polsce jest ASTOR.

  Dzięki całkowitemu zautomatyzowaniu procesu wszystkie czynności – od ładowania surowców po paletyzację gotowych produktów – wykonują teraz automaty i roboty, nad pracą których czuwa system sterowania i monitoringu.

  Przeprowadzona modernizacja instalacji produkcji żywic epoksydowych z wdrożeniem systemu sterowania i monitoringu spowodowała podwojenie mocy produkcyjnych (z ok. 15 do ok. 30 tys. ton żywicy epoksydowej rocznie). Zainstalowane systemy sterowania ułatwiają kontrolę zarówno nad starymi, jak i nowymi urządzeniami pracującymi w instalacji. Ponadto ułatwiony został sposób sterowania procesem technologicznym oraz kontrola parametrów technologicznych, co podnosi bezpieczeństwo pracy oraz ułatwia sterowanie.

  Wdrożenia i uruchomienia systemu w Zakładach Chemicznych „Organika-Sarzyna” SA dokonała firma NS Automatyka, która obecnie zajmuje się konserwacją oraz dalszą rozbudową systemu.

  www.astor.com.pl

  www.zch.sarzyna.pl