Wirtualne środowisko projektowania i produkcji

  Firmy Rockwell Automation i Dassault Systèmes podpisały porozumienie w celu zintegrowania technologii Digital Factory („fabryka cyfrowa”) z rozwiązaniami w zakresie zarządzania zakładem produkcyjnym w celu stworzenia wirtualnego środowiska projektowania i produkcji. Wspólne przedsięwzięcie spowoduje przedefiniowanie zasad współpracy inżyniera mechanika i inżyniera nadzoru w celu skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek i redukcji kosztów.

  Partnerem Rockwell Automation jest m.in. Mercedes

  Wirtualne środowisko projektowania i produkcji ściślej wiąże projektowanie produktu z jego produkcją i będzie służyć producentom, np. w przemyśle motoryzacyjnym, odpowiadając na potrzeby właścicieli marki, związanych z nimi dostawców oraz wytwórców maszyn. Ta koncepcja pomoże w nawiązaniu wzajemnie zsynchronizowanej współpracy w zakresie produkcji i projektowania. W rezultacie możliwe będzie uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej dotyczącej zmian w projekcie, co pozwoli na testowanie wielu alternatywnych scenariuszy w celu ciągłej optymalizacji produkcji. Wszystko to odbędzie się z korzyścią dla klienta, ponieważ proces produkcyjny będzie przebiegał szybciej przy optymalnej wydajności produkcji.

  Wspólne rozwiązanie połączy projektowanie przemysłowe ze sterowaniem produkcją poprzez zintegrowanie platformy sterowania RSLogix 5000 firmy Rockwell Automation z oprogramowaniem do zarządzania cyklem życia produktu DELMIA Automation firmy Dassault Systèmes. W rezultacie wytwórcy mogą się spodziewać redukcji kosztów technicznych i czasu rozruchu oraz ciągłej optymalizacji procesów produkcyjnych dzięki dokładnemu modelowi do symulacji w czasie rzeczywistym.

  Wirtualne uruchamianie produkcji to kluczowa funkcja, która pomoże producentom szybko, pewnie i sprawnie wchodzić na rynek.

  Zintegrowanie tych rozwiązań zapewni producentom możliwość wirtualnego projektowania systemów produkcyjnych w 3D oraz projektowanie i sprawdzanie logiki sterującej przed fizycznym wdrożeniem projektu i uruchomieniem produkcji. W ten sposób skróci się czas uruchamiania systemów wytwórczych oraz obniżą się związane z tym koszty.

  Inżynierowie zaangażowani we wszystkie etapy projektu będą mieli możliwość wprowadzania poprawek w czasie rzeczywistym, szybko włączając, zachowując i wzmacniając wiedzę na różnych etapach cyklu życia produkcji.

  http://www.rockwellautomation.com

  www.3ds.com