ASTOR zmienia zasady przyznawania certyfikatów dla Partnerów

  ASTOR opracował nowe zasady przyznawania certyfikatów dla Partnerów, które będą obowiązywały od stycznia 2009 roku. ASTOR podnosi tym samym poprzeczkę firmom integratorskim zaostrzając kryteria ubiegania się o certyfikację oraz wprowadzając nowe nazwy i loga tytułów.

  Pojawią się tytuły – Złoty Partner ASTOR i Srebrny Partner ASTOR oraz najbardziej prestiżowy zarezerwowany tylko dla firm OEM (producentów maszyn) – Platynowy Partner ASTOR. Do tej pory program certyfikacji bazował na tytułach Autoryzowanego Integratora Systemów ASTOR, Integratora Systemów ASTOR oraz tytule ASTOR OEM dla producentów maszyn.

  Firma ASTOR od 2002 roku prowadzi program certyfikacji współpracujących z nią integratorów. Promuje w ten sposób firmy wdrażające systemy automatyki oraz ułatwia nabywcom tych systemów, trafny wybór integratora.

  „Szczególną wagę i dbałość przywiązujemy do współpracy z firmami wdrażającymi systemy automatyki w oparciu o nasze produkty. Chętnie dzielimy się z nimi naszą wiedzą, pomagając na wszelkie możliwe sposoby, aby wdrażany system w pełni wykorzystywał zalety oferowanych przez nas produktów. Dzięki temu późniejszy użytkownik systemu może uzyskać maksimum korzyści z jego funkcjonowania”- powiedział Wojciech Kmiecik, Dyrektor Marketingu i PR ASTOR Sp. z o.o.

  Certyfikat może uzyskać zarejestrowana firma świadcząca usługi integracji systemów, spełniająca określone warunki. Premiowana jest obszerna wiedza integratorów i udokumentowane doświadczenie we wdrożeniach.

  „Informację o certyfikacie umieszczamy na swojej stronie WWW, w materiałach reklamowych, prezentacjach oraz załączamy do składanych ofert. Odbieramy go także jako uznanie dla naszych nowatorskich wdrożeń.” – mówi Piotr Bistroń, współwłaściciel firmy ABIS, należącej do grona certyfikowanych partnerów firmy ASTOR.

  Certyfikaty cenione są przez integratorów również za to, iż uwiarygodniają ich kompetencje. „Certyfikat potwierdza nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie systemów sterowania i wizualizacji” – mówi Ewa Bebek z bielskiej firmy AF SEKO Sp. z o.o., wieloletniego certyfikowanego partnera ASTOR.

  Certyfikat wydawany jest tylko w zakresie określonych specjalizacji, w których dana firma wykazała wystarczające kompetencje. Na liście specjalizacji w certyfikatach znajdują się:

  • Systemy sterowania
  • Systemy sterowania dla procesów ciągłych
  • Systemy wizualizacji i SCADA w technologii klasycznej
  • Systemy wizualizacji i SCADA w technologii ArchestrA
  • Systemy zarządzania wydajnością i systemy MES
  • Systemy monitoringu i transmisji bezprzewodowej
  • Systemy sieci przemysłowych
  • Roboty przemysłowe

  Firmy oceniane są na podstawie:

  • jakości świadczonych usług, potwierdzonych realizowanymi corocznie wdrożeniami produktów objętych specjalizacją,
  • partnerskiego podejścia do wzajemnych relacji biznesowych oraz osiąganych corocznych wyników sprzedaży produktów objętych specjalizacją.

  Korzyści dla certyfikowanych Partnerów to przede wszystkim:

  • dostęp do specjalnych ofert kierowanych tylko dla certyfikowanych Partnerów
  • rekomendowanie firmy inwestorom poszukującym profesjonalnych integratorów,
  • bezpłatny udział w specjalnych warsztatach technicznych oraz dostęp do specjalnych ofert szkoleniowych dla firm z certyfikatem,
  • dostęp do najnowszych informacji technicznych i handlowych w postaci specjalnego newslettera dla certyfikowanych Partnerów.

  Dodatkowo Złoty Partner ASTOR otrzymuje Indywidualnego Opiekuna Klienta oraz wsparcie w pozyskiwaniu zleceń na wdrożenia systemów opartych na produktach firmy ASTOR. Złoty Partner dostaje dostęp do specjalnego internetowego systemu oraz otrzymuje promocję firmy w Internecie (podstrona Partnera w ramach serwisu www.astor.com.pl) oraz bierze udział w akcjach skierowanych do użytkowników i inwestorów.

  Szczegółowe informacje oraz zasady certyfikacji dostępne są na stronie www.astor.com.pl