ATL800

ATL800

Automatyczny sterownik układu SZR

Charakterystyka ATL800:

 • Kontrola 2 źródeł zasilania
 • Kontrola spadków napięć, przekroczenia napięć, zaniku fazy, asymetrii, częstotliwości minimalnej i maksymalnej, z niezależnym włączaniem i czasami opóźnienia,
 • Programowalne przez użytkownika wejścia, wyjścia, limity, liczniki oraz alarmy
 • Źródła zasilania można niezależnie definiować jako sieć lub agregat
 • Zarządzanie automatycznym testem agregatów oczekujących lub używanych rotacyjnie
 • Odpowiednie do układów nn oraz SN
 • Programowalne alarmy serwisowe
 • Sterowanie stycznikami, wyłącznikami z napędem oraz rozłącznikami w układzie przełącznym z napędem
 • Zarządzanie sprzęgłem
 • Funkcja „bezprzerwowego przełączania”
 • Wybór urządzeń wykonawczych i strategii przełączania
 • Wbudowana technologia NFC
 • Podwójne zasilanie AC/DC
 • Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem
 • Rozbudowa modułami EXP… (np. Ethernet, dodatkowe wej./wyj.).