Audyt i monitorowanie energii

Audyty energetyczne i monitorowanie danych energetycznych to doskonały sposób szukania optymalnych rozwiązań.

Przynajmniej jedną trzecią energii wytwarzanej w Stanach Zjednoczonych zużywa sektor przemysłowy. Ośrodki przemysłowe produkujące urządzenia ciągle szukają nowych sposobów zmniejszenia kosztów energii bez pogorszenia wydajności produkcji. Według amerykańskiego Ministerstwa Energetyki wprowadzanie w fabrykach zaleceń kontroli zużycia energii może zmniejszyć roczne koszty nośników energetycznych od 10% do 15%.

Przyrządy o rozszerzonych możliwościach pomiarowych umożliwiają cykliczne pobieranie danych i analizę w czasie rzeczywistym obciążeń w celu wspomagania zarządzania kosztami eksploatacji i minimalizacji przekroczeń zużycia energii

Dzięki kontroli zużycia energii producenci mogą ocenić używane obiekty pod kątem energochłonności i zakresu planowanych przeglądów. Opierając się na wiedzy, którą zdobyli, mogą zalecić modernizację oświetlenia, termowizję ważnego wyposażenia, zastosowanie zaawansowanych układów pomiarowych albo systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie EEMS (Enterprise Energy Management System), który może dostarczyć producentom szczegółowych danych dotyczących codziennego zużycia energii.

System zarządzania energią EEMS umożliwia:

  • sporządzanie tabelarycznych zestawień zużycia energii,
  • wykrycie energochłonnych procesów technologicznych,
  • określenie wpływu wyłączeń urządzeń dużej mocy na proces produkcji,
  • monitorowanie zużycia wszelkich mediów energetycznych, łącznie z elektrycznością, gazem, wodą i parą,
  • identyfikowanie gorszych wytwórców poprzez wyznaczenie poziomów odniesienia pobieranej energii w poszczególnych urządzeniach,
  • dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne zestawienia zużycia energii,
  • automatyczne wprowadzanie do zestawień informacji o pobranej energii.