Podgrzewacze przepływowe

Elektryczne podgrzewacze przepływowe mają wiele zastosowań. Ogrzewają gazy, takie jak azot, wodór i węglowodory, oraz ciecze – wodę, oleje i kwasy. Używane są także w różnych gałęziach przemysłu: rafineriach gazu i oleju, przetwórstwie petrochemicznym i chemicznym.

Rafinowanie często wymaga zastosowania elektrycznego systemu podgrzewania w procesach podrzędnych, takich jak ogrzewanie węglowodoru i wodoru, asfaltu, również w przegrzewaczach pary oraz w podgrzewaczach i systemach podgrzewaczy wyposażonych w sita molekularne z instalacją regeneracji. Proces ogrzewania i regulacji w przetwórstwie chemicznym wymaga mierzenia temperatury, kontrolowania procesem, podgrzewania zbiorników i naczyń, podgrzewania powietrznego kanałów oraz podgrzewania zbiorników zasobnikowych.

Elektryczne podgrzewacze przepływowe są często używane jako wymienniki ciepła, które mają podobne przeznaczenie, ale różne zastosowanie. Wymienniki ciepła są także sterowane za pomocą różnych metod. Elektryczny podgrzewacz może działać dobrze lub źle – w zależności od jego konstrukcji – jak również od układu sterowania zastosowanego w miejscu jego pracy.