Automatech modernizuje maszyny – dlaczego warto?

  Automatech Sp. z o.o. od 20 lat specjalizuje się w modernizacji maszyn. „Odnowienie” maszyn relatywnie sprawnych, działających na co dzień w zakładzie jawi się często decydentom jako zbędny wydatek, szczególnie w sytuacjach kiedy koszt modernizacji przewyższa kilkakrotnie wartość księgową samej maszyny. W niemal każdej tego typu modernizacji, pojawiają się wątpliwości, co do zasadności inwestowania w maszyny mające 20, 30, 40 czy więcej lat.

  Kluczem do rozwiania tych wątpliwości, jest zmiana sposobu myślenia o modernizacji maszyny z „inwestowania w starą maszynę” na ogrom korzyści, jakie modernizacja maszyny przynosi firmie. Dotyczy to szczególnie maszyn, których wymiana na nowe niesie za sobą szczególnie wysokie koszty, takich, których nie ma możliwości zakupu obecnie, jako nowych (maszyny specjalne), oraz maszyn, których funkcjonalność nie wzbudza większych zastrzeżeń.

  Kompleksowa i profesjonalnie przeprowadzona modernizacja, obejmując układ sterowania maszyny, układ bezpieczeństwa, napędy, mechanikę i elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy, zakończona wystawieniem oświadczenia zgodności z właściwymi dyrektywami, jest niemal budową nowego urządzenia z wykorzystaniem starej maszyny, jako bazy, na której kosztem niższym od zakupu nowej maszyny buduje się w pełni funkcjonalną, precyzyjną i bezpieczną, nowoczesną maszynę, która służyła będzie firmie przez kolejne dziesiątki lat.

  UTRZYMANIE RUCHU

  Modernizacja maszyny jest jej unowocześnieniem, dostosowaniem do aktualnych standardów, co niesie za sobą korzyści w zakresie i jej funkcjonalności i utrzymania ruchu.

  Zainstalowany po modernizacji nowy układ sterowania wykorzystuje nowe komponenty automatyki, dzięki czemu zarówno większa jest ich żywotność, przez co maszyna jest bardziej bezawaryjna, jak i nieograniczona jest dostępność części zamiennych. Ponadto, układ można skomunikować z innymi jednostkami w zakładzie za pomocą współczesnych protokołów przemysłowych.

  Modernizacja niesie również korzyści w zakresie funkcjonalności maszyny. Budowa nowego układu sterowania o rozszerzonej funkcjonalności wraz z zastosowaniem serwonapędów, pozwala na szybsze pozycjonowanie maszyny i z większą dokładnością. Dzięki temu zarówno zwiększa się prędkość pracy maszyny jak i jej dokładność. Wszystko to wpływa na poprawę jakości produkcji na maszynie przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości pracy, czego sumą jest zwiększenie jej wydajności.

  Jednak wydajność, dokładność czy prędkość pracy nie wyczerpują korzyści z modernizacji maszyny, która skutkuje również znaczną poprawą jakości budowy mechanicznej maszyny, zarówno pod względem jej konstrukcji i materiałów eksploatacyjnych jak i zakresu mechanicznego dostosowania do aktualnych wymogów norm dotyczących bezpieczeństwa maszyn. W trakcie modernizacji przeprowadzany jest gruntowny przegląd konserwacyjny maszyny, dodatkowo zmniejszający ryzyko wystąpienia awarii mechanicznych w trakcie normalnej pracy, których usuwanie bywa bardzo kosztowne i przez utrudnioną dostępność części mechanicznych dla starszych maszyn bardzo czasochłonne.

  BEZPIECZEŃSTWO

  Jeszcze bardziej istotna od kwestii związanych z funkcjonalnością i sprawnością maszyn, jest pojawiająca się w trakcie przeprowadzania modernizacji, możliwość zapewnienia bezpieczeństwa pracy operatorom maszyn. Znacząca większość starszych maszyn, wymaga gruntownej modernizacji przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa, nie zapewniając przed modernizacją żadnego wymaganego normami poziomu bezpieczeństwa pracującym przy nich osobom. Poprzez montaż dodatkowych osłon, instalację kurtyn bezpieczeństwa, sterowania dwuręcznego , skanerów, wszelkie elementy konstrukcji mechanicznej maszyny mające wpływ na bezpieczeństwo pracy, dostosowuje się ją do aktualnych wymagań zawartych w normach z serii PN-EN zharmonizowanych z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE podczas prawidłowo przeprowadzanej modernizacji. Szczególną uwagę zwrócić należy na fakt, iż właśnie z powodu zapewnienia bezpieczeństwa pracy na maszynie, modernizację przeprowadzać należy całościowo, łącząc w jednym przedsięwzięciu budowę układu bezpieczeństwa, układu sterowania i modernizację mechaniczną pod względem wymogów bezpieczeństwa.

  Takie przeprowadzenie modernizacji jest jedynym sposobem na zwiększenie wydajności pracy maszyny przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa pracy na niej. Rozwiązania ograniczające się do samodzielnego, przeprowadzanego bez możliwości wglądu w odpowiednie normy, zwykle nie mają szans na zapewnienie większego poziomu bezpieczeństwa, a nawet, jeżeli w rezultacie ich wprowadzenia poziom bezpieczeństwa pracy na maszynie wzrośnie, szanse na spełnienie wymagań określonych przez normy serii PN-EN są znikome. Dlatego najwłaściwszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie modernizacji przez wyspecjalizowany zespół inżynierów, doświadczony w modernizacji maszyn zarówno pod kątem bezpieczeństwa, sterowania jak i mechaniki a także mający dostęp do treści aktualnych norm bezpieczeństwa.

  KOSZTY

  Wszystkie aspekty modernizacji maszyny, począwszy od unowocześnienia jej budowy mechanicznej, przez nowy układ sterowania, po zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy na maszynie, sprowadzają się do efektu końcowego, którym jest niemal nowe urządzenie zbudowane na podstawie mechanicznej maszyny, na której modernizacja została przeprowadzona. Wobec tak szerokiego zakresu zmian, jakie na maszynie wprowadza jej poprawnie przeprowadzona modernizacja, przytoczony na początku argument o nieopłacalności inwestycji w stare maszyny, traci na znaczeniu. Często bowiem niemożliwym jest zakup nowej maszyny danego typu na rynku, przez co dla zakupu nowego urządzenia konieczne byłoby zlecenie budowy całości maszyny od podstaw, wraz z opracowaniem jej projektu. Takie rozwiązanie jest niewspółmiernie droższe od przeprowadzenia kompleksowej modernizacji maszyny, przy czym nie gwarantuje ani poprawności budowy ani odpowiednio długiego dla amortyzacji maszyny czasu jej eksploatacji.

  Ponadto nawet, jeżeli maszyny danego typu są na rynku dostępne, koszty ich zakupu niemal zawsze są znacznie wyższe od kosztów przeprowadzenia modernizacji maszyny już w zakładzie działającej. Dodatkowo, po przeprowadzeniu modernizacji, maszyna generuje niższe koszty utrzymania, zarówno dzięki zużyciu mniejszej ilości energii nowych napędów, jak i mniejszej awaryjności, nie generując kosztów związanych z częstymi awariami czy problemem z dostępnością części zamiennych. Ponadto, nowoczesny układ sterowania maszyny, pozwoli na podłączenie jej do systemów monitorujących wydajności maszyn typu OEE.

  Ponadto doświadczenia pokazują np. na przykładzie pras mechanicznych, że stare maszyny renomowanych producentów np. z lat 70 są zdecydowanie wytrzymalsze mechanicznie i po przeprowadzonym gruntownym remoncie połączonym z kompletną modernizacją (w przypadku prasy układ sterowania i bezpieczeństwa oraz komponenty związane z bezpieczeństwem musza być wymienione na nowe, aby mogły spełniać obecne wymagania) takiej maszyny będą pracować efektywnie i bezpiecznie przez kolejne dziesięciolecia, a niestety obecnie produkowane maszyny nawet tych samych producentów, a tym bardzie tańszych, nie dadzą takiej szansy/możliwości ze względu na stosowany w każdej branży downsizing.

  Dlaczego więc warto modernizować maszyny? Otóż dlatego, że po prostu jest to opłacalne! Pozwala firmie na unowocześnienie parku technologicznego niższym kosztem, z jednoczesnym zapewnieniem wyższego poziomu bezpieczeństwa, większej dokładności i wydajności maszyn, bez konieczności ich wymiany na nowe. Modernizując maszynę, firma zyskuje w znanym sobie i pracownikom urządzeniu nową jakość i nowe możliwości, oszczędzając na różnicy kosztów względem zakupu czy wręcz czasami zaprojektowania nowej maszyny i całego procesu wdrażania jej w zakładzie od dostosowania do technologii zakładu po szkolenie pracowników.

  Usługi te wykonujemy z dużym doświadczeniem, dobierając komponenty i realizują usługę kompleksowo w zespole ściśle współpracującym z odpowiednimi służbami technicznymi klienta.

  Zapraszamy do współpracy: www.automatech.pl; tel 22 753 24 81.