Automaty vendingowe do środków ochrony indywidualnej

Główny problem doboru odzieży ochronnej na rynku BHP leży nie tyle po stronie inspektora BHP, który wyznacza pracownikowi potrzebne wyposażenie, ale po stronie zaopatrzeniowca niezwracającego uwagi na jakość zakupionych rzeczy oraz ich ilość.

Nieodpowiedniego dobór dotyczy nie tylko odzieży, ale również pozostałych środków ochrony indywidualnej. Kluczem do rozwiązania tych uchybień są automaty vendingowe. Ich główne zadanie to nadzór nad pobieraniem środków ochrony indywidualnej wg ściśle określonych kryteriów: rozmiaru, czasu użytkowania oraz spersonalizowaniu ochronników dla konkretnych stanowisk. Niewątpliwie do jednej z licznych zalet tego typu automatów należy sposób rozliczenia płatności – dokonywanej dopiero po zużyciu produktów. Zarówno dostawca jak i klient otrzymują raporty dotyczące rodzaju i ilości wydanych środków ochrony indywidualnej. Kontrolę nad systemem zapewnia również funkcja pobrania przez automat wszelkich przydatnych informacji z karty pracownika. Takie identyfikatory stanowią niejako elektroniczny podpis pobrania konkretnych ochronników. Ta funkcja wydaje się istotna zważywszy na przepisy unijne, w myśl których nie tylko pracodawca jest zobowiązany do wydania środków ochrony indywidualnej, ale również pracownik musi pokwitować odbiór.

Zatem tego typu automaty, reprezentowane przez „Kaziki” firmy PSPG Polska, przyczyniają się w znacznym stopniu do uszczelnienia systemu, a co ważniejsze wpływają na znaczną oszczędność magazynową.

Autor: Marek Kwiatkowski, prezes PSPG Polska