O innowacyjnych rozwiązaniach sprężarek

  Prawda jest bardzo bolesna. Innowacje w rozwoju sprężarek skończyły się na latach 80. (wtrysk wody) i 90. (maszyny ze zmiennymi obrotami). Wszystkie inne udogodnienia (elektronika sterująca, rozwój geometrii elementów śrubowych czy wymiarów stopni łopatkowych, lepsze silniki czy materiały wygłuszające) to tylko ewolucja. Hasło „innowacyjne rozwiązanie” służy jedynie marketingowi, nie wnosząc tak naprawdę nowych wartości technicznych. Wszystkie powyższe przykłady nie wytrzymują definicji innowacyjności, stosowanej w UE (w programie Innowacyjna gospodarka). Niestety, nie należy się spodziewać zalewu innowacyjnych rozwiązań w następnych latach. No może z małymi wyjątkami. W firmie In-Tech opracowaliśmy, wykonaliśmy i przebadaliśmy łopatkową sprężarkę zmiennoobrotową IN-TECH ROL 25 FU o zakresie proporcjonalnej regulacji 900–3200 obrotów. Jak wiadomo, zmiennoobrotowe sprężarki śrubowe są regulowane w zakresie 70% wydatku, zaś łopatkowe w zakresie 50% wydatku. Uzyskany przez nas wynik ma znamiona prawdziwej innowacji technicznej.

  O doborze sprężarek

  Bardzo ważnym czynnikiem jest wyraźne określenie sprawności energetycznej, zazwyczaj przez producentów utajniane. Okazuje się, że przy bardzo szczegółowych badaniach maszyna pobierająca (nominalnie) 200 kW ma pobór rzeczywisty ponad 250 kW. Przykład – sprężarka wolnoobrotowa, według producenta mająca wydatek maszyny 90 kW przy mocy 75 kW. Cudo techniki i marketingu. Przy pomiarach z katalogowych 16 m3/min zostało nieco ponad 12 m3/min. Oczywiście zostało to oprotestowane. Bardzo słusznie. Zespół „fabryczny” wykonał badania samodzielnie z wynikiem 9,4 m3/min!

  A ta wartość ma podstawowe znaczenie w ponoszonych kosztach eksploatacyjnych. W USA możemy jawnie uzyskać takie dane. Strona CAGI Data Sheet. Czemu nie w Europie?

  O doborze uzdatniania

  Jedynym rzetelnym kryterium doboru urządzeń powinien być (oczywiście oprócz oczekiwanych klas powietrza i przepływu) spadek ciśnienia. Nie będzie miała znaczenia cena początkowa nawet 30% niższa, gdy tańsze urządzenia wygenerują spadek 1 i więcej barów.

  O systemach

  Tu są największe możliwości oszczędzania energii. Przy potraktowaniu jako całość zasilania (sprężarek) uzdatniania, konfiguracji sieci i odbiorników, można uzyskać ponad 20% oszczędności w porównaniu do systemów klasycznych. Mamy wiele przemysłowych aplikacji energooszczędnych rozwiązań (opatentowanych), gdzie efekty są znakomite. Ograniczanie „systemów” tylko do rozwiązań zmiennoobrotowych czy odpowiedniego osuszania i filtracji jest nadużyciem technicznym. Tutaj można mówić, w naszych energooszczędnych koncepcjach, o innowacyjności zgodnie z definicją UE.

  Autor: Andrzej M. Araszkiewicz In-Tech