Awaria w Azotach Tarnów

    Spółka wstrzymała 6 stycznia produkcję nawozów saletrzanych (saletrosanu i saletrzaku standard) na co najmniej siedem dni. Powodem jest awaria, do której doszło dzień wcześniej.

    Awaria dotknęła turbozespół w Wytwórni Kwasu Azotowego Technicznego. Spółka poinformowała, że nie ma poszkodowanych i nie doszło też do skażenia środowiska.

    W związku z awarią nastąpi czasowe ograniczenie podaży nawozów saletrzanych. Przywrócenie pełnej podaży planowane jest nie wcześniej niż za 14 dni. Przywrócenie pełnych zdolności produkcyjnych ciągu nawozowego w tarnowskich Zakładach uzależnione jest od terminu przywrócenia produkcji kwasu azotowego. W celu zminimalizowania czasu postoju produkcyjnego linii nawozów saletrzanych planowana jest alokacja zapasów kwasu azotowego w ramach Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, wsparta ewentualnie zakupem ze źródeł zewnętrznych.

    Produkcja pozostałych nawozów azotowych przebiega bez zakłóceń.