Awaria w Elektrowni Dolna Odra

W zeszłym tygodniu w Elektrowni Dolna Odra wchodzącej w skład PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra doszło do awaryjnego wyłączenia bloku nr 4. Uszkodzeniu uległ kocioł. W wyniku uszkodzenia nikt z pracowników nie ucierpiał. Nie ma żadnych zagrożeń dla ludzi, a także dla środowiska naturalnego.

Blok nr 4 był wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej sporadycznie z uwagi na to, iż jest blokiem najstarszym, przewidzianym do likwidacji w 2016 roku. Operacyjnie traktowany jest jako źródło rezerwowe.

Pozostałe bloki energetyczne elektrowni pracują normalnie. Potrzeby odbiorców są w pełni zabezpieczone i nie ma żadnych zagrożeń dla ograniczenia dostawy energii elektrycznej. Spółka posiada odpowiednie ubezpieczenie od zdarzeń losowych.

Spółka posiada dostęp do zasobów technicznych i kadrowych umożliwiających usuwanie skutków awarii i nastąpi to natychmiast po przeprowadzeniu niezbędnych badań i analiz.