Dotacje na inwestycje ograniczające energochłonność

    Agencja Rozwoju Przemysłu uruchamia program pożyczek dla małych i średnich firm na finansowanie inwestycji ograniczających energochłonność. Maksymalna wartość pożyczki to 300 tys. zł , a minimalny wkład własny firmy w finansowanie przedsięwzięcia nie może być niższy niż 10 proc. wnioskowanej pożyczki.

    Agencja Rozwoju Przemysłu uruchamia program pożyczek dla małych i średnich firm na finansowanie inwestycji ograniczających energochłonność i tworzy fundusz pożyczkowy z przeznaczeniem na realizacje tego zadania.

    – Niestety kwota nie jest duża. Mamy na razie do dyspozycji 6 milionów 326 tysięcy złotych ,ale to są pieniądze na pożyczki do wysokości 300 tysięcy złotych na jednego przedsiębiorcę , czyli 20 projektów możemy obsłużyć. Jeśli je szybko uruchomimy to na pewno będzie to konkretny wkład w poprawę efektywności energetycznej – powiedział Mirosław Semczuk, wicedyrektor Departamentu Innowacyjnej Gospodarki w Agencji Rozwoju Przemysłu przedstawiając nowy produkt agencji podczas III Kongresu Forum Branżowych Organizacji Gospodarczych.

    Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

    Ze środków pochodzących z pożyczki d ARP mogą być finansowane generalnie nakłady inwestycyjne prowadzące do zmniejszenia energochłonności w gospodarce energetycznej pożyczkobiorcy, inwestycje, prowadzące do zmniejszenia zużycia energii w procesach produkcyjnych realizowanych przez pożyczkobiorcę oraz inwestycje mające na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej i energii pozyskiwanej z odpadów lub ciepła odpadowego w gospodarce energetycznej pożyczkobiorcy.