BASF: biotechnologia do produkcji kwasu akrylowego

    BASF, Cargill i Novozymes podpisały porozumienie w celu opracowania technologii produkcji kwasu akrylowego z surowców odnawialnych.

    Obecnie kwas akrylowy wytwarzany jest przez utlenianie propylenu uzyskanego w wyniku rafinacji ropy naftowej. BASF, Cargill – międzynarodowy producent żywności oraz firma biotechnologiczna Novozymes wspólnie opracują technologię uzyskiwania kwasu akrylowego z surowców odnawialnych.

    Kwas akrylowy wykorzystywany jest do produkcji wodorozcieńczalnych powłok malarskich, klejów, włókien akrylowych, papieru, farb drukarskich, a nawet witaminy .