Zła koniunktura w przemyśle

    Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w sierpniu na poziomie -3 pkt, czyli nie zmienił się wobec poprzedniego miesiąca, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

    Poprawę koniunktury sygnalizowało w obu miesiącach po 15% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 18%. Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

    „Na ograniczenie portfela zamówień ogółem w większym stopniu wpływa spadek krajowego niż zagranicznego portfela zamówień. Przedsiębiorcy wskazują na ograniczanie bieżącej produkcji. Odpowiednie prognozy są pozytywne, ale w przypadku produkcji ostrożniejsze od formułowanych w lipcu” – głosi komunikat.

    GUS podał też, że stan zapasów wyrobów gotowych zbliżony jest do wystarczającego. Wolniej rosną należności od kontrahentów.

    „Dyrektorzy planują dalsze redukcje zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą pozostać bez zmian w stosunku do oczekiwań z lipca” – czytamy dalej w materiale.