Bezprzewodowy monitoring pracy łożysk i silników

Czujniki bezprzewodowe ATOM

Problem: Podczas prac wydobywczych u klienta monitorowano silniki przenośników taśmowych. Operator zwykle był informowany, gdy silnik przestawał działać, podczas gdy same taśmy nie były monitorowane. 

Jeśli pasek ześlizgnął się lub zszedł z toru jazdy, silnik nadal popychał pasek, powodując problemy i uszkodzenia. 

Rozwiązanie: Zainstalowano czujniki Atom AT-C1 na kołach napędowych paska, wykrywając temperaturę łożyska, wibracje i anomalie uderzeniowe, które występują, gdy pasek odłącza się od koła lub przestaje się poruszać.

Wynik: W całym systemie przenośników zainstalowano bezprzewodowe czujniki Atomy w celu wykrycia poślizgu lub sytuacji, w której taśmy zsunęły się z toru w wyniku wibracji i uderzeń. Czujnik z powodzeniem wykrył problemy z przenośnikiem i natychmiast powiadomił operatorów za pomocą alertu SMS. Wsparcie pracy taśmociągów przez zastosowany monitoring zaowocowało szybszą reakcją na powstające problemy. 

Przypadek 1: Poślizg przenośnika taśmowego

Problem: Stoły wytrząsarki są kluczowym elementem wielu procesów produkcyjnych. Kiedy sprężyny się zużywają lub zaczynają zawodzić, stół wibracyjny zaczyna zachowywać się chaotycznie, czasami zrzucając przedmioty (w tym przypadku kamienie!) ze stołu, co powoduje zagrożenie bezpieczeństwa, a także zrzucenie linki podczas, gdy sprężyny i stół są naprawiane.

Rozwiązanie: Czujniki (Atomy) zostały zainstalowane na wszystkich czterech sprężynach, wykrywając, kiedy sprężyny zaczęły wykazywać oznaki zmęczenia przed awarią.

Zainstalowano czujnik Atom AT-R1 z zewnętrznym czujnikiem temperatury do monitorowania temperatury łożysk.

Wynik: Czujniki Atom sprostały zadaniu w tym trudnym środowisku i działały bezbłędnie po instalacji. Atomy wykryły niewielkie zmiany w drganiach sprężyny, które dostarczyły zespołowi wystarczających informacji, aby wywnioskować, kiedy sprężyna jest bliska awarii. Analiza normalnej pracy na wielu urządzeniach pozwoliła operatorom zobaczyć, kiedy jedno urządzenie nie działa w taki sam sposób, jak inne, podobne urządzenia.

Wzrost temperatury łożysk dał zespołowi natychmiastowe ostrzeżenie, aby przejść i sprawdzić wytrząsarkę, zapewniając prostą metodę monitorowania łożysk i silnika.

Bonus: Czasami Atomy dostarczają nieoczekiwanych informacji! Użytkownik spodziewał się, że gdy stół będzie pracował bez obciążenia, temperatura łożyska będzie niższa. Tak nie było. Temperatura faktycznie wzrosła, gdy stół był obsługiwany bez załadunku na stole. To odkrycie, potwierdzone przez kilka tygodni testów, doprowadziło producenta do całkowitej zmiany programu konserwacji.

W oparciu o to odkrycie opracowano nową procedurę inspekcji, aby usprawnić konserwację wstrząsarki. Teraz używane są Atomy do korelacji temperatury łożyska z produkowanymi materiałami. Pozwala to poprawić ogólną wydajność i lepiej zrozumieć potrzeby konserwacyjne silnika. 

Przypadek 2: Poślizg przenośnika taśmowego

Atomy – czujniki bezprzewodowe temperatury i wibracji.
Prosty system wczesnego ostrzegania o awarii i anomaliach pracy maszyn.

Wypróbuj do testów na wytypowanych przez Ciebie maszynach!