Ecoclean Connect: Digitalizacja i zdalne wsparcie

Digitalizacja i łączność są koniecznymi warunkami sprostania wielu wymaganiom związanym z produkcją, jak np. Identyfikowalność, rosnące wymagania jakościowe czy niezawodność dostaw. | Fot. Ecoclean GmbH

Zwiększające się wymagania jakościowe, coraz więcej projektów specyficznych dla danego klienta i krótsze terminy dostaw – wyzwania stojące przed firmami produkcyjnymi stają się coraz bardziej różnorodne. Automatyzacja, cyfryzacja i łączność to kluczowe warunki żeby je pokonać. Firma Ecoclean wspiera cyfrową transformację procesów mycia detail za pomocą innowacyjnego rozwiązania w chmurze Ecoclean Connect.

Konkurencyjność firmy i przyszły rozwój zależą w dużym stopniu od tego jak efektywnie i szybko potrafi odpowiedzieć na zmieniające się wymagania klientów i rynku. Wśród nich są rosnące wymagania jakościowe, identyfikowalność w łańcuchu wartości dodanej, niezawodność dostaw, elastyczność i ekonomiczność. Sam rozwój techniczny maszyn wykorzystywanych do produkcji nie jest wystarczający, żeby sprostać temu zadaniu. Potrzebne są dostosowane rozwiązania softwareowe, które minimalizują interfejsy i interwencje manualne, zapewniają wysoki stopień przejrzystości i pozwalają na pełną łączność.

Te wymagania zostały wzięte pod uwagę przy tworzeniu innowacyjnego rozwiązania w chmurze Ecoclean Connect. Określone dane wygenerowane przez układ sterujący maszyny myjącej są przenoszone w zaszyfrowanej formie do chmury poprzez bezpieczne połączenie. Są przechowywane, oszacowane, analizowane i inteligentnie połączone w platformie IoT (Internet Rzeczy) przy użyciu najnowszej technologii i infrastruktury. Dzięki temu to narzędzie do digitalizacji tworzy wartość dodaną w następujących obszarach:

  • Monitorowanie stanu: wyświetla status maszyny na podstawie danych online; wizualizacja procesu, łącznie z preselekcją i sekwencją kroków; historia danych roboczych; przegląd kluczowych wskaźników efektywności (KPI) takich jak wykorzystanie i efektywność; archiwum wiadomości i statystyki.
  • Dokumentacja: przegląd wszystkich wykonanych procesów mycia; indywidualne raporty, łącznie z parametrami procesu; zarządzanie programami mycia z historią wersji i raportowaniem; biblioteka wszystkich kluczowych dokumentów związanych z urządzeniem; oś czasu dla ważnych wydarzeń.
  • Planowanie produkcji: wyświetlanie Całkowitej Efektywności Sprzętu (OEE) oraz dostępności i wykorzystania; przegląd czasu pracy i wydajności; monitorowanie wszystkich maszyn w systemie, niezależnie od czasu i miejsca (zarządzanie float); statystyki wiadomości.
  • Serwisy zapobiegawcze: wyświetlanie status urządzenia w dowolnym momencie w przyszłości; specyficzne prognozy konserwacyjne dla pomp, grzałek, zaworów motylkowych i filtrów; zalecenia serwisowe dla tworzenia planów serwisów zapobiegawczych i zautomatyzowanych instrukcji konserwacji.
  • Łączność: połączenie ze strukturami kontrolnymi wyższego poziomu poprzez wspólne protokoły interfejsu; zoptymalizowany interfejs do Ecoclean Service; usługa automatycznych powiadomień email.

Dane wyświetlane są w prosty i czytelny sposób na komputerze lub tablecie.

Pakiety dostosowane do Państwa potrzeb

Żeby sprostać różnorodnym potrzebom i wymaganiom klientów, usługa Ecoclean Connect jest dostępna w następujących pakietach: Comfort, Premium i Premium Plus. Konto demo pozwala uzyskać wgląd w działanie tego rozwiązania bezpłatnie i bez zobowiązań.

Za pomocą panelu obsługi tego rozwiązania, Ecoclean Connect wyświetla wszystkie dane urządzenia i procesu na komputerze lub tablecie. | Fot: Ecoclean GmbH