Big Data kluczem do sukcesu w logistyce

Oczywiste jest, że każda gałąź przemysłu wykorzystuje Big Data do optymalizacji procesów, co prowadzi firmę bezpośrednio do wzrostu zysków. Do efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw również konieczne jest pozyskiwanie i analiza danych w czasie rzeczywistym. Jakie są konkretne możliwości, które Big Data stwarza dla logistyki?

Big Data dla widoczności i przejrzystości łańcucha dostaw

Pierwszą i najważniejszą z punktu widzenia logistyków korzyścią, jest wykorzystanie Big Data do zwiększenia widoczności i przejrzystości w łańcuchu dostaw. Można uzyskać to poprzez kontrolę opartą na danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym oraz wielopoziomową (procesową, decyzyjną i finansową) widoczność, niezależnie od lokalizacji danych. Aby jednak pozyskiwać dane w czasie rzeczywistym i analizować je, potrzebne są najlepsze w swojej klasie rozwiązania od największych innowatorów technologicznych na świecie.

W zeszłym roku firma C.H. Robinson połączyła siły z gigantem technologicznym – Microsoft Azure. Współpraca ta integruje Navisphere firmy C.H. Robinson – globalną platformę zarządzania transportem (TMS) – oraz technologie chmurowe firmy Microsoft, aby umożliwić widoczność w czasie rzeczywistym w łańcuchach dostaw i przyspieszyć innowacje w transporcie. Analiza prowadzona  w czasie rzeczywistym jest podstawową zaletą Big Data. Uzupełnia ona widoczność łańcucha dostaw end-to-end, której domaga się każda firma wysyłająca swoje produkty. Dzięki Navisphere odpowiadamy na te wymagania – mówi Arkadiusz Glinka, dyrektor ds. zarządzania produktem w C.H. Robinson Europe.

Big Data dla efektywnego zarządzania

Big Data wspiera również menedżerów w procesie zarządzania. Pozyskiwane dane i ich analiza pomagają w ocenie ryzyka i zarządzaniu zakłóceniami, co z kolei przekłada się na zapewnienie ciągłością działania na poziomie łańcucha dostaw. Big Data daje menedżerom szerszą perspektywę, zwłaszcza gdy sytuacja zmienia się dynamicznie i potrzebne są mądre, trafne i szybkie decyzje. Ubiegły rok, naznaczony w logistyce pandemią COVID-19 i Brexitem, podkreślił, jak duża odpowiedzialność spoczywa na menedżerach. Analiza Big Data w czasie rzeczywistym pozwala im i ich firmom logistycznym na szybkie działanie w obliczu potencjalnych strat przychodów i zysków, które mogą wystąpić w różnych punktach łańcucha – dodaje Glinka.

Big Data dla innowacji

Szeroki zakres strumienia danych może pomóc w znalezieniu innowacji, które sprawią, że  transport będzie bardziej efektywny. Może nawet umożliwić odkrycie nowych zestawów danych i spostrzeżeń, które nie są jeszcze wykorzystywane w analizie do zwiększania wartości. Dane te mogą obejmować m.in. dane terenowe z różnych środków transportu, dane z punktów sprzedaży, dane klientów i sugestie dostawców w celu napędzania innowacji produktów i procesów. W Robinson Labs – innowacyjnym inkubatorze, w którym powstają, są testowane i skalowane wielkie idee dla logistyki i łańcucha dostaw – ponad 1000 naukowców, inżynierów i programistów pracuje ramię w ramię nad inteligentnymi rozwiązaniami dla klientów i przewoźników. Pytania badawcze, nad którymi pracują, to na przykład: jak ograniczyć tzw. puste kilometry, czyli przejazdu bez załadunku lub jak zmniejszyć ślad węglowy. Gdy te, oparte na danych rozwiązania, zostaną sprawdzone, mogą być skalowane do firmy na całym świecie, zwiększając jej przewagę konkurencyjną.

Big Data dla przewoźników

Czasami chwilowy brak widoczności, czyli tzw. „martwe punkty” w łańcuchu dostaw, mogą wynikać z nagłych zdarzeń lub częściej z braku punktów integracyjnych z partnerami handlowymi, przewoźnikami lub dostawcami. W takim przypadku rozwiązaniem jest również Big Data, która może umożliwić lepszą integrację w ramach łańcuchów dostaw pomiędzy współpracującymi firmami. Wprowadzenie wielofunkcyjnych metod integracji i współpracy z kluczowymi partnerami przyczynia się do budowania kultury zaufania, prowadząc do wyższego poziomu wymiany informacji i pomagając w optymalizacji w całym ekosystemie łańcucha dostaw.

Zaprojektowane przez przewoźników programy są wspierane przez zaawansowane technologicznie rozwiązania, które zapewniają zaspokojenie potrzeb przewoźników dzięki lepszej widoczności i dokładności. W C.H. Robinson opracowaliśmy specjalny program Carrier Advantage Program, który jest dostosowany do potrzeb przewoźników. Opierając się na analizie danych, umożliwia on przewoźnikom szybsze wyszukiwanie ładunków, w dowolnym czasie i miejscu, pomaga im w dostępie i wysyłaniu dokumentów, przyspiesza procesy płatności. Technologia ta bezpośrednio poprawia widoczność w łańcuchu dostaw, zapewniając odporność i niezawodność transportu – dodaje Arkadiusz Glinka.


C.H. Robinson