Bilans energetyczny w aspekcie nowych technologii

Zarówno firmy, jak i konsumenci indywidualni w coraz większym stopniu polegają na infrastrukturze cyfrowej, tak aby zawsze być „online”. W związku z tym powstają centra przetwarzania danych, które będą mogły poradzić sobie z gwałtownym wzrostem ilości przetwarzanych informacji, koniecznym do zapewnienia tego cyfrowego stylu życia. Centra przetwarzania danych od dawna postrzegane są jako obiekty negatywnie wpływające na środowisko naturalne, z uwagi na emisję dwutlenku węgla i obecnie najwyższy w historii poziom zużycia energii. Można jednak wprowadzić odpowiednie, innowacyjne rozwiązania tak, aby zmienić centra danych z czynnika zagrażającego środowisku, na czynnik je wspomagający.

Przełomowy moment

W inżynierii, podobnie jak w wielu innych dziedzinach życia, najbardziej kreatywne rozwiązania powstają pod presją. Tak było w 2013 roku, kiedy to z perspektywy czasu, nastąpił jeden z najbardziej znaczących przełomów w mojej karierze.

Jeden z naszych klientów doświadczał bardzo nieregularnego zużycia energii i poziomu zapotrzebowania na moc, co powodowało duże obciążenia instalacji kablowej. Żeby uniknąć kosztownej wymiany okablowania, szukano sposobu na buforowanie energii. Oznaczało to próbę zmniejszenia zapotrzebowania na moc z sieci energetycznej w okresach dużego obciążenia i jego bardziej równomierne rozłożenie. Szybko odrzucono tradycyjne rozwiązanie magazynowania energii, które na początku wydawało się najbardziej naturalne dla tego zapotrzebowania. Zamiast tego pojawiła się koncepcja zasilacza UPS, który dodatkowo mógłby zarządzać poziomem obciążenia sieci energetycznej i zapewnić większą wartość dla klienta. Pomysł ten doprowadził do powstania rozwiązania UPS EnergyAware.

 Transformacja sieci energetycznej

Odnawialne źródła energii dostarczają obecnie 26% energii elektrycznej na świecie, a z biegiem czasu ich udział będzie wzrastał. Systemy i rynki energii elektrycznej muszą zatem stać się bardziej elastyczne, aby zrekompensować zmienność spowodowaną dodaniem do sieci odnawialnych źródeł energii.

Rozwiązanie UPS EnergyAware pomaga centrom przetwarzania danych i dostawcom energii w zrównoważeniu zapotrzebowania na energię poprzez umożliwienie współpracy między tymi dwoma podmiotami. Działa ono jako zabezpieczenie dostaw energii o krytycznym znaczeniu podczas potencjalnie szkodliwych anomalii zasilania, a jednocześnie pomaga w zrównoważeniu i regulacji częstotliwości sieci energetycznej.

Poza przyczynieniem się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii poprzez stabilizację sieci, rozwiązanie EnergyAware może stanowić też wartość dodaną. Użytkownicy systemów UPS o dużej mocy mogą być wynagradzani finansowo za natychmiastową regulację zużycia energii, co pomaga uniknąć zaników zasilania sieciowego, bez uszczerbku dla obciążeń o krytycznym znaczeniu.

 Rozumienie zrównoważenia energetycznego

Lata doświadczeń w sektorze energetycznym, a także długa historia inżynierii aplikacyjnej, pomagają zrozumieć podstawy zrównoważenia energetycznego. Biorąc pod uwagę dążenie do czystszej i ekologicznej energetyki, zrozumienie mechaniki stojącej za zrównoważeniem energetycznym będzie kluczowe dla rozwoju naszego sektora, ponieważ cyfryzacja wciąż zmienia sposób, w jaki żyjemy, pracujemy, podróżujemy i działamy.

Z dumą mogę powiedzieć, że przyczyniłem się do opracowania naprawdę innowacyjnego rozwiązania, które pomoże następnym pokoleniom odejść od paliw kopalnych i stworzyć sieć energetyczną spełniającą wymagania czystszej i ekologicznej przyszłości.


Autor: Janne Paananen, Menadżer Technologii, firma Eaton