Biznes z dobrą energią – tylko w Targach Kielce

  Już od osiemnastu lat, przez  dwa marcowe dni w Targach Kielce króluje tematyka ściśle powiązania z energetyką, elektrotechniką oraz energią odnawialną.

  XVIII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XIII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia to miejsce, w którym corocznie blisko 100 firm prezentuje  urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne, najnowsze technologie armatury sieciowej, kolektorów słonecznych, pieców opalanych drewnem czy kotłowni opalanych biomasą. Stoiska wypełnia sprzęt związany z odnawianymi źródłami energii, wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz eksploatacją urządzeń energetycznych i modernizacją tych już istniejących.

  Równolegle z targami branży energetycznej w Targach Kielce odbywają  się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH  – wydarzenie poświęcone  nowoczesnym technologiom stosowanym w gospodarowaniu odpadami oraz innowacyjnym rozwiązaniom sprzętowym oraz działaniom sprzyjającym ochronie środowiska, które stanowią kompleksowe dopełnienie oferty ENEX-u.

  Każdego roku targowe hale odwiedzane są przez 6.000 gości – potencjalnych klientów i partnerów biznesowych naszych wystawców.

  Merytoryczne wsparcie branżowych partnerów wystaw corocznie owocuje  szeregiem konferencji, spotkań i debat. Targi coraz częściej są miejscem nie tylko prezentowania innowacji produktowych oraz oferty firm, ale stanowią  też przestrzeń, w której poruszane są problemy palące dla branży, komentowane są ustawy, wyjaśniane przepisy i dyskutowane nowe rozwiązania. We wszystkich konferencjach , które organizatorzy proponują wystawcom i zwiedzającym  targi, nazywanych roboczo „ Kieleckimi spotkaniami z energią”, bierze zawsze  udział blisko 1500 osób.

  Forum Technologiczne redakcji GLOBEnergia zaprasza na spotkania będące okazją do przygotowania się na zmieniający się rynek instalacji odnawialnych źródeł energii. W ramach tego dwudniowego wydarzenia odbędzie się 5 marca VIII FORUM POMP CIEPŁA,  6 marca VI FORUM SOLAR+. Przez dwa dni eksperci będą czuwać w ramach PASAŻU ENERGETYCZNGO, grupy stoisk redakcji GLOBENERGIA i czekać na pytania od zainteresowanych.

  • 5 marca 2015, VII Forum Pomp Ciepła „Technologie i rynek 2015”, Kielce, strefa Pasażu Energetycznego GLOBEnergia, sala G, http://www.forumpompciepla.pl/
  • 6 marca 2015, VI Forum SOLAR+ „Instalacje i inwestycje”, Kielce, strefa Pasażu Energetycznego GLOBEnergia, sala G, http://www.globenergia.pl/forumsolar 
  • PASAŻ ENERGETYCZNY – kompleks stoisk eksperckich, Kielce, strefa Pasażu Energetycznego GLOBEnergia, sala G, http://www.globenergia.pl/pasaz
  • KONTAKT: Redakcja GLOBEnergia, tel./fax +48 12 654 52 12, marketing +48 602 562 245, redakcja@globenergia.pl

  Ciekawym wydarzeniem będzie także konferencja  „Energetyka prosumencka w ustawie o odnawialnych źródłach energii”, na którą zaprasza organizator –  Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Poruszone zostaną na niej między innymi zagadnienia dotyczące ustawy o OZE. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska przygotowała ważne merytoryczne spotkanie  – XIV Konferencję ” Odnawialne źródła energii – ENEX 2015  NOWA USTAWA OZE podczas której specjaliści będą dyskutować między innymi o aktualnej sytuacji i perspektywach rozwojowych energetyki wiatrowej, krajowych możliwościach podaży biomasy do produkcji energii elektrycznej oraz o rozwoju małych elektrowni wodnych. W programie targów pojawi się także konferencja „ Kluczowe zagadnienia energetyki jądrowej”, sympozjum naukowo – techniczne dotyczących zaawansowanych technologii i materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania i magazynowania energii. Wśród wielu konferencji zaplanowanych na drugi dzień targów będzie mieć miejsce miedzy innymi konferencja „Inwestycje w elektrownie wodne” organizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw OZE  oraz kwartalnik Energetyka Wodna, przy współpracy Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych a także przygotowana przez ŚCITT  konferencja „Zrównoważony rozwój energetyczny – innowacyjnie  i efektywnie”.

  Zapraszamy do udziału w targach ENEX oraz ENEX – Nowa Energia – to najlepsze w kraju miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, podejrzeć działania konkurencji, zdobyć klientów, wiedze  i nawiązać owocne kontakty biznesowe. Najbliższa edycja wystaw odbędzie się od 5 do 6 marca 2015 roku.