Ochrona silników o wysokiej wydajności energetycznej: Eaton gotowy na klasę IE3

Firma Eaton przeprowadziła rozbudowane testy swoich produktów należących do popularnej serii urządzeń zabezpieczających silniki w celu potwierdzenia ich przydatności do użytkowania z najnowszymi, wysoko wydajnymi silnikami klasy IE3. Stwierdzono, że wszystkie serie styczników DIL, jak również wyłączniki ochronne silników PKZ i PKE mogą być stosowane do wydajnego i niezawodnego sterowania silnikami IE3, dlatego też produkty te uzyskały oznaczenie „IE3 ready”.

Dyrektywa ErP (dotycząca produktów związanych z energią), która pomaga zwiększać wydajność produktów energochłonnych, wymusiła na producentach silników wprowadzenie zmian w swoich konstrukcjach. Obecnie używa się grubszych drutów do uzwojeń w celu redukcji oporności, laminaty są optymalizowane w celu ograniczenia strat spowodowanych błądzącym polem magnetycznym, a wyższej jakości stal minimalizuje straty histerezowe.

Zmiany te powodują, że wysoko wydajne silniki charakteryzują się zwiększoną indukcyjnością, która przekłada się na większe prądy rozruchowe. Styczniki i wyłączniki ochronne silników muszą być w stanie bezproblemowo radzić sobie z tego typu konstrukcjami.

Jako jeden z najbardziej liczących się światowych ekspertów z zakresu sterowania i ochrony silników, firma Eaton przebadała ten problem dogłębnie i przeprowadziła rozbudowane testy praktyczne. Przykładowo, serie styczników DIL zostały sprawdzone pod kątem potwierdzenia ich przydatności użytkowania w operacjach rozruchu bezpośredniego(DOL) silników IE3 w prywatnych i publicznych sieciach zasilających, a także rozruchu typu gwiazda-trójkąt, współpracy z układami łagodnego rozruchu z serii DS7 oraz pod kątem współpracy z przemiennikami częstotliwości Power XL.

Eaton zmodernizował również charakterystyki ochronnych wyłączników silników PKZ i PKE pod kątem zgodności z klasą IE3. Było to konieczne, ponieważ ustalony prąd rozruchowy o wartości 8x normalnego prądu pełnego obciążenia, tak jak jest to określone w obecnej edycji normy EN 60947-4-1, jest niewystarczający dla silników IE3.

Gdyby urządzenia ochronne nie zostały zmodernizowane, mogłoby dojść w niektórych przypadkach do ich wyzwolenia, nawet jeśli nie wystąpiłaby usterka. Mogłoby to doprowadzić do powstania niebezpiecznych warunków, takich jak odbicie styczników skutkujące uszkodzeniem styków czy nawet ich zgrzaniem.

Aby wyeliminować te zagrożenia i zapewnić maksimum niezawodności i bezpieczeństwa, produkty firmy Eaton wytrzymują obecnie prądy rozruchowe o wartości od 12x do 15, 5x prądu pełnego obciążenia. Jest bardzo prawdopodobne, że te wysokie wskaźniki staną się wkrótce standardami przemysłowymi, a jednocześnie trwają prace nad zaktualizowaniem normy EN 60947-4-1 w celu opracowania przepisów dla silników klasy IE3.

Eaton wspiera użytkowników w poprawnym wyborze, określeniu wielkości oraz koordynacji aparatury sterowniczej i rozdzielczej zgodnie z wymogami specyficznych aplikacji poprzez udostępnianie rozwiązań programowych obejmujących narzędzia konfiguracyjne dla różnych kombinacji rozruszników oraz programu Curve Select do wyboru urządzeń zabezpieczających przed zwarciem i przeciążeniem. Narzędzia te są dostępne bezpłatnie pod adresem www.eaton.eu/selectiontools

Więcej informacji dostępnych na stronie www.eaton.eu/IE3.