Bosch zainwestuje miliardy w technologie neutralne dla klimatu

Udany rok biznesowy 2021 – niepewności i wzrost kosztów obciążają perspektywy bieżącego roku

W roku finansowym 2021 Bosch osiągnął znaczny wzrost sprzedaży i zysku pomimo trudnych warunków rynkowych. Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez firmę wzrosły o 10,1 proc. do 78,7 mld euro, a zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł o ponad połowę, do 3,2 mld euro. Marża EBIT wzrosła do 4%, w porównaniu do 2,8% w roku poprzedzającym.

„Pomyślny wynik 2021 roku umacnia nasze przekonanie, że uda nam się stawić czoła wymagającej rzeczywistości roku bieżącego” – powiedział dr Stefan Hartung, prezes zarządu Robert Bosch GmbH, podczas prezentacji wyników rocznych firmy.

Wojna w Ukrainie i wszystkie jej konsekwencje przynoszą znaczącą niepewność. Firma bardzo poważnie traktuje kwestię odpowiedzialności za swoich pracowników. Jednocześnie od pierwszego dnia wojny, mocno angażuje się w pomoc humanitarną, zwłaszcza w kontekście wspierania uchodźców. „Nasze myśli są przy tych, którzy muszą walczyć o przeżycie i podzielamy ich strach” – powiedział Prezes Bosch. Dodał także, że wojna nie może być odpowiedzią na konflikt polityczny. Jego zdaniem w obecnej sytuacji decydenci polityczni i społeczeństwo są pod dużą presją, aby szybko realizować proces uniezależnienia się od paliw kopalnych i z determinacją dążyć do rozwoju nowych źródeł energii. Dlatego Grupa Bosch, mimo trudnego otoczenia gospodarczego, konsekwentnie realizuje swoje działania na rzecz ochrony klimatu. Hartung ogłosił, że w ciągu trzech lat Bosch zainwestuje w technologie neutralne dla klimatu, takie jak elektryfikacja i wodór, około 3 miliardy euro.

Prezes Grupy Bosch uważa, że​​ choć w krótkim okresie wojna spowolni redukcję emisji dwutlenku węgla, to w dłuższej perspektywie przyspieszy zieloną transformację w Europie. „Dla decydentów politycznych może to być powód do bardziej zdecydowanego działania – na przykład poprzez zachęcanie do zwiększania efektywności energetycznej istniejących budynków, czy wspieranie rozwoju wytwarzania energii odnawialnej na masową skalę” – powiedział Hartung. Prezes uważa, że ​​elektryfikacja jest najszybszą drogą do neutralności klimatycznej, pod warunkiem, że opiera się na zielonej energii. Dlatego Bosch rozwija zrównoważoną mobilność: w 2021 r. zamówienia, które koncern przyjął w obszarze elektromobilności, po raz pierwszy przekroczyły poziom 10 miliardów euro. Hartung podkreślił jednocześnie, że potrzebny będzie również wodór. „Polityka w obszarze przemysłu powinna koncentrować się na przygotowaniu wszystkich sektorów gospodarki na wodór” – powiedział. „Będziemy potrzebować obu rozwiązań, jeśli chcemy żyć na naszej niebieskiej planecie w sposób zrównoważony”. Jednocześnie prezes Bosch zapowiedział, że w ciągu najbliższych trzech lat firma zainwestuje kolejne 10 miliardów euro w cyfrową transformację swojej działalności. „Cyfryzacja może pomóc w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju – nasze rozwiązania tworzymy w oparciu o to założenie” – powiedział Hartung. Przykładami z portfolio firmy są np. system do zarządzania energią dla inteligentnego domu albo połączona z siecią platforma energetyczna dla produkcji.

Perspektywy na 2022 rok: wysoki poziom niepewności w wymagającym otoczeniu

W pierwszym kwartale Grupa Bosch zwiększyła sprzedaż o 5,2%. „Dobrze rozpoczęliśmy 2022 rok. Spodziewamy się przekroczenia prognoz wzrostu sprzedaży, które definiowaliśmy na poziomie 6%” – powiedział dr Markus Forschner, członek zarządu i dyrektor finansowy Robert Bosch GmbH. „Znaczna niepewność, z jaką mamy aktualnie do czynienia, uniemożliwia jednak dokładniejsze prognozowanie na cały bieżący rok”. Według Forschnera, firma może nie osiągnąć EBIT-u na poziomie roku ubiegłego. Mimo spodziewanego wzrostu sprzedaży, tegoroczny EBIT powinien oscylować między 3 do 4%. „Na nasz wynik wpłynie wzrost kosztów energii, surowców i logistyki”. W szczególności w sektorze biznesowym Mobility Solutions presja kosztowa jest obecnie bardzo wysoka – ceny niektórych surowców wzrosły nawet trzykrotnie od 2020 r. „Musimy przygotować się na utrzymujące się wysokie ceny i bardzo niestabilne rynki” – powiedział Forschner. „Nie tylko producenci samochodów, ale także dostawcy muszą podnosić ceny”.

W obecnej sytuacji Bosch zrewidował już znacząco swoje oczekiwania dotyczące światowej koniunktury gospodarczej. Firma spodziewa się, że w tym roku globalna gospodarka wzrośnie o prawie 3,5 procent – ​​na początku roku oczekiwano wzrostu około 4 procent. Poprzednia prognoza dotycząca produkcji samochodowej (około 88 milionów pojazdów i spodziewany wzrost o 9 procent rok do roku) prawdopodobnie nie zostanie spełniona. Powodów tej sytuacji Forschner upatruje w negatywnych skutkach ponownego pojawienia się pandemii koronawirusa w Chinach oraz w trwających niedoborach półprzewodników. Szef finansów Bosch jest jednak pewien, że: „Bosch sprosta wyzwaniom również w tej trudnej fazie. Kluczowe znaczenie w tej sytuacji ma portfolio produktów zorientowanych na przyszłość oraz jasna, długoterminowa strategia – mamy jedno i drugie”.

Elektroliza wodoru: wejście na rynek warty 14 miliardów euro

Myśląc o efektywnej ochronie klimatu, Bosch wkracza na rynek komponentów do elektrolizy wodorowej. Firma planuje zainwestować w ten nowy obszar prawie 500 mln euro do końca bieżącej dekady. Połowa kwoty zostanie zainwestowana do czasu prowadzenia produktów na rynek, które jest planowane na 2025 r. „Mamy solidne podstawy do rozwoju technologii wodorowych i chcemy przyczynić się do zwiększenia produkcji wodoru w Europie” – powiedział Hartung. „Spodziewamy się, że w 2030 r. globalny rynek komponentów do elektrolizerów osiągnie poziom blisko 14 miliardów euro”. Bosch dostarcza tzw. stosy ogniw paliwowych – rdzenie systemu elektrolizy wodoru – które w połączeniu z energoelektroniką, czujnikami i jednostką sterującą tworzą inteligentne moduły. Ogniwa do wytwarzania wodoru powinny wejść do produkcji już w 2025 roku.

Zrównoważony rozwój: Odpowiedzialność społeczna w czasach transformacji energetycznej

Bosch wspiera Zielony Ład Unii Europejskiej i czuje się szczególnie zobowiązany do wspierania zrównoważonego rozwoju: od 2020 roku 400 lokalizacji Bosch na całym świecie jest neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Firma szybciej niż oczekiwano, wdraża wysokiej jakości działania w zakresie neutralności. Bosch zrealizował już 30% oszczędności energii, które planował uzyskać do końca 2030 roku. „Zrównoważony rozwój nie jest już tematem pobocznym; musi być częścią podstawowej działalności każdej firmy” – powiedziała Filiz Albrecht, członkini zarządu i dyrektorka ds. stosunków przemysłowych w Robert Bosch GmbH. Społeczna odpowiedzialność firmy Bosch obejmuje trzy aspekty: ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. „Nie jest łatwo utrzymać te trzy obszary w równowadze. W czasach zmian odpowiedzialność społeczna oznacza dla nas angażowanie jak największej liczby współpracowników w nowe obszary działalności”. Jak zauważyła Albrecht, Bosch opracowuje technologię neutralną dla klimatu przede wszystkim w lokalizacjach, w których wcześniej produkowano rozwiązania spalinowe. Dzięki programom umożliwiającym przekwalifikowanie się i dzięki wewnętrznej platformie pośrednictwa pracy, 1400 pracowników pracujących dotychczas w obszarze układów napędowych, znalazło nowe miejsca pracy w dziedzinach takich jak oprogramowanie czy elektromobilność. „Do końca roku prawie 2300 pracowników będzie pracować nad mobilnymi i stacjonarnymi ogniwami paliwowymi – prawie wszyscy będą zrekrutowani wewnętrznie” – powiedziała Albrecht, dodając: „To jest transformacja „made by Bosch”. Poinformowała również, że firma zamierza w tym roku zatrudnić na całym świecie 10 000 nowych programistów”.

Termotechnika: 300 milionów euro na działalność związaną z pompami ciepła

Ponad jedna trzecia emisji dwutlenku węgla pochodzi z budynków, działania na rzecz klimatu muszą więc być realizowane również w naszych domach” – powiedział dr Christian Fischer. Jako wiceprezes zarządu Robert Bosch GmbH odpowiada za dobra konsumpcyjne, energię i technologię budowlaną. „Transformacja w obszarze grzewczym zaczyna się od pompy ciepła, najlepiej takiej zasilanej zieloną energią”. Na całym świecie wdrażanych jest coraz więcej regulacji prawnych dotyczących nowych budynków: w samych Niemczech do 2024 roku 65% nowych systemów grzewczych będzie musiało być opartych o energią odnawialną. „Do połowy bieżącej dekady Bosch zainwestuje dodatkowe 300 milionów euro w pompy ciepła” – powiedział Fischer, dodając: „Do 2025 roku rynek będzie rósł o 15-20% rocznie. My chcemy rosnąć dwa razy szybciej niż rynek”. Bosch chce zmieniać również istniejące budynki: dzięki ofercie kotłów na wodór, firma ułatwia przejście z systemów grzewczych wykorzystujących gaz ziemny na systemy wodorowe. Łącząc i integrując systemy budynków, Bosch zbliża się do celu, jakim jest generowanie większej części regularnych przychodów z usług. „W branży systemów budowlanych usługi stanowią już prawie połowę całej sprzedaży” — powiedział Fischer.

Industrial Technology: Efektywność energetyczna dzięki cyfryzacji

W przemyśle Bosch zwiększa wysiłki na rzecz poprawy efektywności energetycznej i kosztowej w fabrykach. „Cyfryzacja produkcji przemysłowej to także element działań na rzecz klimatu” – powiedział Rolf Najork, członek zarządu Robert Bosch GmbH, który nadzoruje sektor Industrial Technology. „Dzięki zintegrowanemu z siecią zarządzaniu energią, zmniejszamy jej zużycie w produkcji średnio o 5 procent rocznie”. Platforma Energetyczna z portfolio Przemysłu 4.0 Bosch, jest już wykorzystywana w 80 projektach klientów i w 120 lokalizacjach firmy na świecie. Jednocześnie Grupa Bosch stawia na elektryfikację. Firma spodziewa się, że do 2030 r. 30 procent maszyn mobilnych wykorzystywanych w produkcji, zostanie zelektryfikowanych. To stworzy dodatkowy rynek napędów wysokowoltowych o wartości 1,5 miliarda euro. Bosch chce również rozwijać pojazdy elektryczne poprzez swoją technologię przemysłową. „Razem z VW pracujemy nad stworzeniem przedsiębiorstwa, które będzie wyposażało fabryki akumulatorów w Europie” – powiedział Najork. „Naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera w systemach do masowej produkcji akumulatorów”. Eksperci przewidują, że do 2030 r. technologia produkcji ogniw akumulatorowych osiągnie na całym świecie łączną wartość rynkową 50 miliardów euro.

Przejście na alternatywną mobilność: elektryfikacja za pomocą baterii i układów napędowych opartych na ogniwach paliwowych

Bosch zakłada, że Zielony Ład Unii Europejskiej w decydujący sposób przyczyni się do elektryfikacji ruchu drogowego. „Wszyscy producenci samochodów chcą zapewnić sobie jak największy udział w rosnącym rynku pojazdów elektrycznych” – powiedział dr Markus Heyn, członek zarządu Robert Bosch GmbH i prezes sektora Mobility Solutions. „Bosch chce być dostawcą numer jeden w zakresie elektrycznych układów napędowych do pojazdów drogowych”. Kluczowym zadaniem technicznym jest utrzymanie odpowiedniej temperatury układu napędowego, w tym akumulatora, oraz zapewnienie pasażerom właściwego komfortu cieplnego we wnętrzu pojazdu – samo inteligentne zarządzanie temperaturą może zwiększyć zasięg pojazdu elektrycznego o 25%. W tym celu Bosch opracował zintegrowane rozwiązanie: elastyczną jednostkę termiczną – w skrócie: FTU. Dzięki FTU Bosch wkracza na rynek, który, zgodnie z przewidywaniami firmy, osiągnie do końca dekady wielkość 3,5 mld euro. Jeśli chodzi o mobilność elektryczną opartą na ogniwach paliwowych, w tym roku Bosch rozpocznie produkcję układów napędowych z ogniwami paliwowymi do samochodów ciężarowych. „Nie później niż w 2025 roku w naszym zakładzie w Bambergu chcemy produkować stoki ogniw paliwowych o mocy jednego gigawata” – powiedział Heyn. „Do 2030 r. eksploatacja ciężarówki zasilanej ogniwami paliwowymi nie powinna kosztować więcej niż eksploatacja diesla – to jest nasz cel”. Bosch po raz kolejny zwiększył nakłady inwestycyjne na mobilne ogniwa paliwowe: między 2021 i 2024 rokiem zainwestuje w nie prawie miliard euro.

Rok 2021 – przezwyciężenie wyzwań mimo presji kosztowej

„Grupa Bosch dobrze poradziła sobie z wyzwaniami 2021 roku” – powiedział Forschner. „Udało nam się zwiększyć przychody ze sprzedaży o 10,1 procent, a EBIT z działalności operacyjnej o ponad 50 procent”. Bosch osiągnął to wszystko pomimo trwającej pandemii koronawirusa, utrzymujących się wąskich gardeł w dostawach półprzewodników i wysokich cen surowców. „Oprócz dobrych wyników sprzedaży, na wynik wpłynęły również nasze szeroko zakrojone działania w zakresie ograniczania kosztów” – powiedział Forschner. „Zorientowanie na przyszłość odzwierciedla się także w solidnych wynikach finansowych”. W 2021 roku wydatki związane z badaniami i rozwojem w Grupie Bosch utrzymały się na stałym poziomie 6,1 miliarda euro (2020: 5,9 miliarda euro), a nakłady inwestycyjne wzrosły nieznacznie do ​​3,9 miliarda euro (2020: 3,3 miliarda euro). Nakłady na badania i rozwój przeznaczane są przede wszystkim na elektromobilność i systemy wspomagania kierowcy, a także na projekty elektryfikacji w przemyśle i technice grzewczej. Wskaźnik kapitału własnego wzrósł o 1,3 punktu, osiągając 45,3 procent.

Rok 2021: rozwój poszczególnych obszarów biznesowych

Wszystkie obszary działalności firmy Bosch przyczyniły się do pozytywnego rozwoju biznesu. Sektor Mobility Solutions, który generuje najwyższe obroty w Grupie Bosch, odnotował wzrost sprzedaży o 7,6 proc. do 45,3 mld euro. Po skorygowaniu o efekt różnic kursowych, oznacza to wzrost o 7,9%. Po stracie w roku poprzedzającym, w 2021 r. sektor ten osiągnął lekko dodatni wynik z EBIT na poziomie 0,7 proc. „Dział Mobility Solutions jest szczególnie narażony na niedobory półprzewodników i musi przygotować się na głęboką transformację obszaru transportu” – dodał Forschner. „W tym samym czasie dział mocno inwestuje w elektromobilność i zautomatyzowaną jazdę i w związku z tym ponosi wyższe koszty surowców i logistyki”. Sektor Industrial Technology skorzystał na ożywieniu kluczowych rynków inżynierii mechanicznej i zwiększył sprzedaż o 18,9 procent do 6,1 miliarda euro. Po skorygowaniu o różnice kursowe wzrost wyniósł z 19,4 procent, a wskaźnik EBIT – 8,4%. Po dobrych wynikach w 2020 roku, sektor Consumer Goods ponownie zwiększył sprzedaż, tym razem o 12,7 procent (14,4 procent po uwzględnieniu efektu różnic kursowych) do 21 miliardów euro. Sektor ponownie osiągnął dwucyfrowy (10,2 proc.) wskaźnik EBIT z działalności operacyjnej. Sektor Energy and Building Technology zwiększył swoją sprzedaż o 7,8 procent (8,8 procent po skorygowaniu o efekty kursowe). Przy łącznej sprzedaży 5,9 mld euro, EBIT sektora wyniósł 5,1 proc. Jak zauważył Forschner: „Nasza przyjazna dla klimatu technologia grzewcza w dużym stopniu przyczyniła się do tych pomyślnych wyników”.

Rok 2021: Rozwój według regionów[1]

Grupa Bosch odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich regionach świata. W Europie sprzedaż wyniosła 41,3 miliarda euro, co odpowiada wzrostowi na poziomie 8,9 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Po uwzględnieniu różnic kursowych jest to wzrost o 10 procent. W Ameryce Północnej przychody ze sprzedaży wzrosły o 6,5 procent (9,3 procent po skorygowaniu o różnice kursowe) do 11,4 miliarda euro. Sprzedaż w Ameryce Południowej wyniosła 1,4 miliarda euro, co oznacza wzrost o 32 procent, czyli aż o 45,1 procent po uwzględnieniu efektów różnic kursowych. W regionie Azji i Pacyfiku, w tym w innych regionach, sprzedaż osiągnęła 24,5 mld euro. Jest to wzrost o 13,1 proc. lub 11,7 proc. po skorygowaniu o efekty różnic kursowych.

Zatrudnienie w roku 2021

Grupa Bosch zwiększyła zatrudnienie we wszystkich regionach. Na dzień 31 grudnia 2021 r. firma zatrudniała 402 614 osób na całym świecie – o 7 580 więcej niż rok wcześniej.

Zdjęcia i grafiki do bezpłatnego wykorzystania przy publikacji informacji z powyższego materiału, z podpisem „fot. Bosch” lub „źródło Bosch”.

[1] Zaokrąglenie kwot powoduje różnicę 0,1 mld euro w stosunku do całkowitych przychodów ze sprzedaży w 2021 roku.