Bridgeston Diversified Products Poland w WSSE

    18 stycznia br. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Żarów otrzymała firma Bridgeston Diversified Products Poland.

    Firma na nieruchomości o powierzchni 10,0 ha wybuduje zakład produkujący folie EVA. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 130 mln zł oraz zatrudnienie co najmniej 67 pracowników. Firma planuje zakończenie inwestycji najpóźniej do końca 2013 r.

    Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Spółka planuje rozszerzyć spektrum działalności o produkcję folii EVA (etylen/octan winylu – Ethylene Vinyl Acetate). Folia EVA znajdzie zastosowanie głównie w procesie wytwarzania paneli fotowoltaicznych. Popyt na tego rodzaju folię jest pochodną zapotrzebowania na panele słoneczne i w ostatnich latach gwałtownie wzrasta. Częściowy zbyt (ok. 10% produkcji) folii zagwarantują producenci szkła laminowanego.

    Planowana linia produkcyjna w fabryce Spółki w Żarowie będzie więc trzecim tego typu obiektem w globalnych strukturach Grupy Brigestone Corporation, a dzięki wdrożeniu najnowszych rozwiązań technologicznych opracowanych przez ośrodek B+R Grupy, Spółka ma szansę stać się czołowym dostawcą folii solarnych na rynek europejski.