Budowa bloku w El. Kozienice ruszy w II kwartale br.

  Rozpoczęcie realizacji prac przy bloku 1000 MW w Elektrowni Kozienice planowane jest na II kwartał 2012 r. Koszt inwestycji to ok. 1,3 mld euro. Decyzja o wyborze wykonawcy ma zapaść na przełomie marca i kwietnia 2012 r.

  Cieszymy się, że możemy bez problemów rozpocząć największą inwestycję w polskiej energetyce w 2012 r. Nowy blok zwiększy o 1/3 zdolności produkcyjne Elektrowni Kozienice – mówi Krzysztof Zborowski, prezes Elektrowni Kozienice i jednocześnie wiceprezes zarządu Enea SA.

  Realizacja opalanego węglem kaiennym bloku planowana jest na lata 2012-2016. Obecnie trwa przetarg na budowę nowego bloku. Udział w postępowaniu zgłosiło 9 wykonawców. Zamawiający zakwalifikował 7 do dalszego etapu postępowania. Oferty wstępne złożyło 3 wykonawców. W grudniu 2011 r. elektrownia zaprosiła wykonawców do złożenia ofert z ceną. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na II kw. 2012 r.

  Przy budowie wykorzystamy najlepszą z obecnie dostępnych technologii. Nowy blok wyposażony będzie w najnowocześniejsze rozwiązania ekologiczne łącznie z możliwością dobudowania w przyszłości instalacji do wychwytywania ze spalin dwutlenku węgla (CCR) – zapewnia Krzysztof Zborowski.

  Nowy blok elektrowni to także nowe miejsca pracy. W czasie budowy będzie zatrudnionych od 1000 do 2000 pracowników. Natomiast przy eksploatacji zatrudnienie znajdzie ok. 200 osób. Inwestycja finansowana będzie ze środków własnych koncernu ENEA oraz 10-letniego programu emisji obligacji.

  – Rozmawiamy w tej sprawie z bankami. Zapytanie ofertowe dotyczące finansowania w formie obligacji spotkało się z dużym zainteresowaniem z ich strony. Otrzymaliśmy oferty wiążące, które w chwili obecnej podlegają analizie – zapewnia Maciej Owczarek, prezes zarządu Enei.

  Przygotowania do budowy nowego bloku trwają od 2007 roku, gdy rozpoczęły się prace studyjne nad projektem. W 2008 r. opracowane zostało studium wykonalności oraz przeprowadzono badania geologiczne. Przygotowano również teren pod budowę. W 2008 r. Elektrownia Kozienice podpisała umowę przyłączeniową z PSE dla nowego bloku.

  W październiku 2011 r. zakończyły się negocjacje dotyczące ofert wstępnych z trzema wykonawcami. W tym samym miesiącu uprawomocniła się decyzja wydana przez starostwo powiatowe w Kozienicach zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Elektrowni Kozienice na budowę bloku energetycznego nr 11 o mocy ok. 1000 MWe.

  Natomiast w grudniu 2011 r. Elektrownia zaprosiła wykonawców do złożenia ofert (z ceną) w postępowaniu przetargowym na „Budowę bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy netto minimum 900 MWe, maksimum 1000 MWe” prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

  www.wnp.pl