Budowanie mostów

Co ma wspólnego przedsiębiorstwo wytwarzające produkty polimerowe przeznaczone do zastosowań przemysłowych i przedsiębiorstwo produkujące panele ścienne do zastosowań domowych? Patrząc powierzchownie – niewiele. Jednak gdy dokładniej przyjrzymy się procesom produkcyjnym, okaże się, że obie firmy wykorzystują formy wtryskowe, które nadają żywicy odpowiednie kształty.

Spójrzmy na kolejny przykład dwóch przedsiębiorstw, które produkują całkowicie odmienne wyroby. Jedno z nich wytwarza produkty ścierne przeznaczone na rynek przemysłowy, budowlany i samochodowy. Drugie wytwarza izolacje z włókna szklanego, które są wykorzystywane w systemach kanałowego ogrzewania i chłodzenia. Kiedy porównujemy ostateczne produkty, okazuje się, że nie mają one żadnych cech wspólnych. Jednak te dwa przedsiębiorstwa łączą bardzo podobne procesy produkcyjne, które we wczesnym stadium produkcji wykorzystują włókno szklane.

Północnoamerykański oddział firmy Saint-Gobain (przychód w wysokości 8,5 mld USD rocznie) skoncentrowany jest na trzech sektorach działalności w swoich dwustu fabrykach: produktach budowlanych, opakowaniach i materiałach cechujących się wysoką odpornością. Wszystkie trzy sektory dostarczają na rynek tysiące produktów, które są wykorzystywane w lotnictwie, motoryzacji, budownictwie i przemyśle chemicznym.

Wydaje się, że duża liczba różnorodnych produktów występujących w ofercie uniemożliwi nawiązanie współpracy pomiędzy siostrzanymi przedsiębiorstwami. A jednak Saint-Gobain robi to poprzez zastosowanie procesu zwanego „budowaniem mostów”. Wszystkie jednostki biznesowe otrzymały dyrektywy dotyczące kooperacji, dzielenia, interakcji i łączenia sił. Czy to jest technologia, design produktu, badanie i rozwój, czy zasoby ludzkie, zawsze zachęcamy nasze jednostki biznesowe do poszukiwania synergistycznych rozwiązań, które mają na celu usprawnienie procesów produkcyjnych.

Pomimo tego, że idea synergii i procesu „budowania mostów” były częścią kultury organizacji przez kilka dekad, to dopiero od 2000 r. kładziemy na nią większy nacisk. Można ją zdefiniować jako interakcję zadań ukrytych, które sprawiają, że wynik całkowity jest większy niż wynik sumy poszczególnych jednostek. Metody te mogą być stosowane nie tylko dla komponentów produkcyjnych, ale także dla czynności, które mogą zawierać: współdzielenie, utrzymanie, logistykę, sprzedaż i marketing międzyfi rmowy, strategie dystrybucji, zakupy, szkolenia BHP i TQM.

Siła komunikacji i jej zalety

Firma Saint-Gobain odkryła, że najlepszym sposobem na zainicjowanie procesu „budowania mostów” jest wykorzystanie siły komunikacji. Po wyszukaniu dobrych przykładów kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami, publikujemy je, wykorzystując pracownicze nośniki komunikacji, takie jak gazety, magazyny, a także firmowe sieci wewnętrzne. Uważamy, że o wiele lepsze efekty przynosi przedstawianie faktów opisujących korzyści, jakie płyną ze współpracy i współdzielenia, niż mówienie o „budowaniu mostów” w sposób całkowicie abstrakcyjny.

W ten sposób 24 tys. pracowników firmy Saint-Gobain w USA i Kanadzie może bezpośrednio obserwować, jak realizowana jest idea współdzielenia w swej najlepszej postaci. Kluczem jest komunikowanie się na wszelkie możliwe sposoby, co w przypadku Saint-Gobain bardzo się opłaciło. Przeszliśmy od wyszukiwania przykładów „budowania mostów” do prewencyjnego kontaktu z przedsiębiorstwami, które dumnie prezentowały swoje osiągnięcia innym siostrzanym firmom.

Jednym z najlepszych przykładów, który bez wątpienia zainspirował część naszych przedsiębiorstw do działania, jest udana próba współpracy fabryki elementów ogniotrwałych w Worcester, fabryki ceramiki strukturalnej w Niagara Falls i firmy ceramicznej w Rodental w Niemczech. Menedżerowie pracowali miesiącami nad rozwojem, wsparciem technicznym, produkcją, administracją i marketingiem, tak aby uzyskać wyjątkowy i unikalny produkt. Rezultatem było wyprodukowanie 38 tys. ceramicznych płytek, które miały dodatkowo wzmocnić kamizelki noszone przez amerykańskich żołnierzy podczas walk w Iraku.

Innym przykładem było uszkodzenie pieca produkującego włókno szklane w fabryce Vetrotex America w Wichita Falls, które okazało się o wiele bardziej poważne niż na początku przypuszczano. Dzięki utrzymywaniu stałych kontaktów z fabryką elementów ogniotrwałych Cohart (która jest częścią sieci fabryk Saint-Gobain zajmujących się ceramiką i plastikiem) niezbędne do naprawy cegły ogniotrwałe znajdowały się w ich magazynie. Magazyn ten został przygotowany z myślą właśnie o takich nagłych wypadkach. Następnie 250 cegieł ogniotrwałych zostało przewiezionych na miejsce zdarzenia. Dzięki szybkiej reakcji produkcja zbiornika została wznowiona po rekordowo krótkim okresie przestoju wynoszącym 5 dni.

Interakcja personalna

Przykłady aktywnego komunikowania się poprzez „budowanie mostów” są tak samo istotne, jak spotkania, które są przeprowadzane kilka razy w roku. Na specjalne obiady zapraszani są kluczowi menedżerowie każdej fabryki, którzy działają w obszarze produkcji, rozwoju i badań, sprzedaży, zasobów ludzkich i finansów. Przed obiadem menedżerowie prezentują swoje produkty i cele misji. Jest to doskonała okazja do nawiązania kontaktów. Obiad poprzedzony jest rozplanowaniem miejsc siedzących, co można porównać z zajmowaniem miejsc na weselach. Celowo sadza się obok siebie osoby, które prawdopodobnie w ogóle się nie znają, zajmują się całkowicie odmienną działalnością i pracują w innych obszarach przedsiębiorstw. Zachęcamy każdą z tych osób do interakcji w przydzielonych grupach poprzez przekazanie posiadanej wiedzy innym, a także poznanie nowych pomysłów i sposobów rozwiązania występujących problemów. Często pierwszy kontakt prowadzi do kolejnych spotkań i rozmów.

Globalnie Saint-Gobain zachęca również do przeprowadzania zebrań pracowników odpowiedzialnych za poszczególne funkcje w przedsiębiorstwach. Spotykają się oni regularnie w celu przekazania sposobów rozwiązywania pojawiających się problemów. Menedżerowie działów prawnego, rozwoju i badań, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, zasobów ludzkich również spotykają się przynajmniej raz w roku, aby znaleźć sposoby na wzmocnienie swoich przedsiębiorstw, wsparcie klientów, a także usług dla własnych pracowników i całego społeczeństwa.

Korporacja Saint-Gobain przez kolejne lata nadal będzie wspierać „budowanie mostów” w oparciu o osiągnięte do tej pory sukcesy. Jesteśmy dumni z tego, że nie tworzyliśmy specjalnie przygotowanego programu implementacji inicjatywy „budowania mostów”, ale patrzyliśmy na pracowników, którzy z własnej inicjatywy, wspólnie chcą, aby korporacja pomyślnie się rozwijała i przynosiła wszystkim korzyści. Nasz wzrost sprzedaży i zysku operacyjnego w poszczególnych regionach w ostatnich latach jest wystarczającym dowodem na to, że ten wysiłek się opłacił.

UR

Jean-Francois Phelizon

Jean-Francois Phelizon – przewodniczący zarządu Saint- -Gobain Corp.

Artykuł pod redakcją Michała Piłata