PLC kontra PC w sterowaniu procesami przemysłowymi

W zakładach przemysłowych oczekuje się od sterowników programowalnych (PLC) niezawodności, stabilności i łatwości obsługi. Jednak w ostatnich latach obserwujemy inwazję w automatykę przemysłową oraz sterowanie procesami układów sterowania obsługiwanych przez komputery osobiste (PC).

Podstawy termografii na podczerwień

Wszelkie obiekty mające temperaturę powyżej zera absolutnego emitują energię w sposób ciągły, w formie promieniowania podczerwonego. Emitowana energia jest wykrywalna i określana ilościowo jako temperatura danego obiektu za pomocą techniki termografii na podczerwień. Oko ludzkie jest zdolne do widzenia w bardzo wąskim zakresie widma elektromagnetycznego, przy długości fali od 0,4 do 0,7 mikrona. Część widma obejmująca promieniowanie podczerwone waha się w granicach od 1 do 100 mikronów (rys. 1).

Czego należy oczekiwać od kontroli instalacji sprężonego powietrza

Wymogi zachowania konkurencyjności wymuszają na większości zakładów nieustanne zwiększanie wielkości produkcji, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów wytwarzania. To z kolei wymaga określenia poziomu zdolności produkcyjnych oraz usprawnień w zakresie jakości dających w wyniku niższe koszty eksploatacyjne.

Trendy: Przewidywania w zakresie oprzyrządowania, gromadzenia danych, czujników pomiarowych oraz tworzenia sieci

Według badań New Venture Development Corp. (VDC), w roku 2005 spodziewane jest zmniejszenie zastosowania regulatorów elektronicznych do sterowania temperaturą w nowych aplikacjach przemysłowych. Opracowanie wskazuje, że coraz większa liczba użytkowników skłania się ku regulacji temperatury z wykorzystaniem sterowników programowalnych (PLC), rozproszonych systemów sterowania (DCS) oraz komputerów osobistych.