Termowizja – Korzyści wynikające z inwestycji w kamerę termowizyjną

Termografia oparta na promieniowaniu podczerwonym (ang. Infrared – IR) stanowi podstawę współczesnego prognozowanego utrzymania ruchu (ang. Predictive Maintenance – PdM) oraz programów monitorujących warunki otoczenia. W jaki jednak sposób można przekonać się, że kamera termowizyjna IR będzie spełniać obecne i przyszłe potrzeby oraz przyniesie maksymalny zwrot poniesionych kosztów nawet w przypadku pojedynczego zdarzenia.

Odwadniacze – Uproszczenie inspekcji odwadniaczy pary

Straty wynikające z niesprawności odwadniaczy pary mogą być ogromne. Jeżeli np. koszt pary wynosi 5 USD za 450 kg, to nieszczelność odwadniacza z otworem o średnicy 3,2 mm w instalacji, w której panuje ciśnienie 345 kPa, spowoduje straty o wielkości 13,5 kg/godz., czyli 118 ton rocznie. Koszt utraconej w ten sposób energii wyniesie więc 1302 USD w ciągu roku. W instalacji, gdzie jest 100 takich odwadniaczy, przy założeniu, że ich usterkowość ogółem wynosi 25 proc., roczne straty wyniosą 32 541 USD.

Wykrywanie i usuwanie usterek – Usuwanie usterek w napędach ze zmienną częstotliwością (VFD)

Sterowane cyfrowo, półprzewodnikowe sterowniki napędów ze zmienną częstotliwością (VFD – ang. Variable Frequency Drive) mogą być bardzo ważnym elementem w pracach utrzymania ruchu, dzięki wykorzystaniu diagnostyki do rozwiązywania zagadnień związanych z wydajnością i parametrami roboczymi napędów oraz usuwaniem problemów pojawiających się w procesach z tym związanych. Zrozumienie sposobu współdziałania VFD z procesem produkcyjnym (pracą silnika maszyny elektrycznej), może pomóc w doskonaleniu produkcji i jakości produktu (fot. 1).

Kontrola i likwidacja wycieków – Przygotowanie do likwidacji wycieków i rozlewów niebezpiecznych substancji

Zanim drużyny futbolowe rozpoczną swój pierwszy mecz w sezonie, trenerzy i zawodnicy udają się do ośrodka szkoleniowego na intensywny trening. Prowadzone są tam ćwiczenia, poszukuje się nowych strategii sportowej walki, omawiane są plany rozgrywania meczów, a zawodnicy wyposażani są w sportowe stroje i różnego rodzaju ochraniacze. Po zakończeniu zgrupowania zawodnicy powinni dobrze grać i umieć właściwie korzystać ze sprzętu ochronnego.

Nowe mierniki cęgowe oferują

Mierniki cęgowe są urządzeniami dobrze znanymi inżynierom i technikom elektrykom – stanowią dla elektryków narzędzie podstawowe. Ponieważ jednak obciążenia układu elektrycznego stają się coraz bardziej skomplikowane, należy się upewnić, że posiadane przez nas mierniki cęgowe podążają z duchem czasu...

Ocena oprogramowania i procesu (SPR) umożliwia ciągły postęp

Ocena oprogramowania i procesu (SPR – Software and Process Review) przynosi przedsiębiorstwom wymierne korzyści w postaci lepszego przestrzegania zgodnych z dokumentacją procedur i zaleceń, jak również zapewnia precyzję i spójność danych oraz integralność struktur baz danych i modułów raportujących.

Wykrywanie i usuwanie usterek w systemach pneumatycznych w 12 krokach

Wykrywanie i usuwanie usterek w systemach pneumatycznych traktuje się często jak sztukę, naukę a czasem jak działania podejmowane „na chybił trafił”. W pojęciu personelu utrzymania ruchu, kierowników produkcji oraz kierownictwa zakładu określenie „wykrywanie i usuwanie usterek” kojarzy się zwykle z przestojami i stratami w produkcji.

Praktyczne aspekty termografii

Termografia wykorzystująca promieniowanie podczerwone znajduje szerokie zastosowanie w diagnostyce i inżynierii procesowej. Zastosowanie tej metody do wykrywania nieszczelności instalacji, usterek elektrycznych i zawilgocenia materiałów budowlanych umożliwia stwierdzenie nieprawidłowości na długo przed momentem, kiedy usterki niekorzystnie wpłyną na proces technologiczny. Można dzięki temu uniknąć kosztownych napraw.

Ocena oprogramowania i procesów umożliwia ciągły postęp

W przedsiębiorstwach zbyt często wdrożenie oprogramowania traktuje się jako koniec drogi, a nie jedynie jako milowy kamień na ścieżce prowadzącej ku ciągłemu wzrostowi wydajności. Wielu szefów d/s ruchu uważa bowiem swoją pracę za ukończoną w chwili uzyskania zgody na instalację nowego oprogramowania.

Przewodnik po metodach skanowania danych

Debata poświęcona sposobom skanowania, przesiąknięta niemal religijnym fanatyzmem, konkuruje z dyskusją na temat „pecety kontra macintoshe”. W tym przypadku „rywalizują ze sobą” skanery laserowe i czytniki z układem optycznym typu linear imager (liniowy czytnik). Większość przychylnych opinii na temat skanerów laserowych wypływa z argumentu, że „jest to urządzenie laserowe, a zatem musi być lepsze”, podczas gdy obrońcy czytników wyposażonych w układ optyczny kuszą ich niezawodnością i niską ceną.