Cementownia Górażdże zwiększa moce produkcyjne

  W Cementowni Górażdże dobiega końca modernizacja linii technologicznej pieca nr 2, największa inwestycja w ponad 30-letniej historii firmy Górażdże Cement SA.

  Pod koniec marca w Cementowni Górażdże zakończono montaż maszyn i urządzeń i rozpoczęto fazę rozruchu nowej linii pieca. W pierwszym tygodniu kwietnia w nowej instalacji wyprodukowano pierwszą próbną partię klinkieru.

  Modernizacja linii technologicznej pieca nr 2 rozpoczęła się w maju 2010 roku. Jej głównym celem jest znaczące podniesienie wydajności wypału klinkieru. Po zakończeniu inwestycji linia pieca nr 2 uzyska tę samą wydajność, co zmodernizowana w 2003 roku linia pieca nr 1. Inwestycja ma ogromne znaczenie dla przyszłości firmy i jej rozwoju. Biorąc pod uwagę aktualne prognozy rynkowe, które wskazują, że zapotrzebowanie na cement po 2012 roku będzie rosło do poziomu 500 kg/na mieszkańca rocznie, konieczne są inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych. Pozwoli to na zabezpieczenie potrzeb rynkowych oraz utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku cementu.

  Realizacja inwestycji umożliwi obniżenie kosztów produkcji oraz przyniesie wymierne efekty dla środowiska. Przy modernizacji górażdżańskiego pieca zostały zastosowane rozwiązania techniczne, pozwalające na zmniejszenie jednostkowego zużycia energii na tonę klinkieru oraz znaczącą redukcję emisji CO2 z paliw. Modernizacja urządzeń instalacji do wypału klinkieru pozwoli na obniżenie hałasu. Zwiększą się też możliwości wykorzystania paliw alternatywnych.

  Przy inwestycji, w jej okresie szczytowym, pracowało ponad 700 osób dziennie. Ogółem na placu budowy w okresie trwania inwestycji było zatrudnionych ok. 3500 pracowników. Inwestycja została zrealizowana z zastosowaniem technologii produkcji cementu, których dostawcami są renomowane europejskie firmy. Wśród wykonawców jest 15 krajowych firm, w tym m.in. Mostostal Zabrze, Mostostal Kraków, Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.

  Całkowity koszt inwestycji wyniósł kilkaset milionów złotych, z czego 1/3 kosztów była przeznaczona na import urządzeń i technologii z zagranicy, a 2/3 to koszt materiałów krajowych i lokalnych firm wykonawczych. W modernizacji linii technologicznej pieca nr 2 zostało wykorzystanych 6000 ton konstrukcji stalowych, 4 500 m3 konstrukcji betonowych i żelbetowych, 2000 ton maszyn i urządzeń oraz 4000 ton materiałów ogniotrwałych. W wyniku modernizacji powstaną też dodatkowe miejsca pracy, głównie przy zwiększonym wydobyciu surowca.