Centrum Badań Jądrowych polepszy jakość cementu

    Naukowcy Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) rozpoczynają prace nad nowym systemem kontroli wytwarzania cementu. Podpisana umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umożliwi opracowanie i uruchomienie pierwszego polskiego systemu wykorzystującego neutronową analizę aktywacyjną do określenia składu chemicznego surowców do produkcji cementu.

    Celem rozpoczynającego się projektu, realizowanego przez naukowców NCBJ wspólnie z firmami „Syskon” – Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych i Ośrodkiem Techniki Jądrowej Polon we Wrocławiu, jest opracowanie i uruchomienie pierwszego polskiego systemu wykorzystującego neutronową analizę aktywacyjną oraz generator neutronów do określenia składu chemicznego surowców przy produkcji cementu.

    – Technologie jądrowe kojarzone są przede wszystkim z energetyką, ale dzisiaj mają one znacznie szersze zastosowanie. Diagnostyka i terapia medyczna, prześwietlanie konstrukcji, urządzeń i ładunków, kontrolowanie różnych procesów przemysłowych, badanie składu i struktury rozmaitych substancji czy badanie dzieł sztuki i znalezisk archeologicznych, to tylko przykłady bogatego wachlarza zastosowań – mówi prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, dyrektor NCBJ.

    Nowa metoda badania cementu, oparta na generatorze neutronów (a nie jak w innych systemach o źródło izotopowe), pozwoli na: 3-krotnie dłuższy czas operacyjny systemu, znaczne obniżenie kosztów użytkowania i konserwacji oraz ułatwienia w użytkowaniu, konserwacji, transporcie oraz ochronie radiologicznej, z uwagi na brak źródła izotopowego. Nowa metoda ma również zapewnić najwyższą jakość produkcji cementu, brak przy tym będzie konieczności stosowania ochrony radiologicznej kiedy urządzenie jest wyłączone.

    System będzie pracować w trybie ciągłym monitorując surowce do produkcji cementu transportowane na przenośniku taśmowym.