Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek: aukcja odwołana

    Ministerstwo Skarbu Państwa odwołało aukcję zakupu Centrum Badawczo-Konstrukcyjnego Obrabiarek w Pruszkowie. Nie wpłynęła żadna oferta.

    Było to już trzecie podejście do prywatyzacji znajdującej się w likwidacji firmy. Ministerstwo chce sprzedać 85 proc. udziałów Centrum Badawczo – Konstrukcyjnego Obrabiarek w Pruszkowie, czyli 51 000 akcji. Każda z nich ma nominalną wartość 50 złotych.

    Na początku roku cenę całego pakietu ustalono na 11 105 2450 złotych. Pojedynczą akcję wyceniono więc na 217,75 złotych. Przy ostatniej, trzeciej w tym roku aukcji cena pojedynczej akcji wynosiła już 1334,73 złotych, co dało sumę 6 871 230 złotych.

    Podstawowym przedmiotem działalności CBKO są prace badawczo-rozwojowe i projektowe oraz badania i analizy techniczne w zakresie konstrukcji obrabiarek i podzespołów. Obecnie jednak postawiona w stan likwidacji firma nie prowadzi działalności. W roku 2011 przychody ze sprzedaży wyniosły 2, 8137 mln PLN, a zysk netto 370 700 PLN.