Rząd za wsparciem Opla w Gliwicach

  Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Gliwicach pod nazwą: Uruchomienie produkcji samochodów osobowych Astra IV generacji w wersji trzy- oraz czterodrzwiowej w fabryce samochodów osobowych w Gliwicach, w latach 2012-2013”, przedłożoną przez ministra gospodarki – poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

  General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. zobowiązała się do:

  • poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości 325 166 000 zł;
  • utrzymania inwestycji przez co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia;
  • utworzenia 150 miejsc pracy i utrzymania ich przez co najmniej 5 lat od ich utworzenia.

  Oprócz utworzenia 150 nowych miejsc pracy planowane jest również powstanie – w otoczeniu zakładu – 600 miejsc zatrudnienia, bowiem inwestor zapowiada korzystanie z usług świadczonych przez lokalnych podwykonawców. Jest to ważne ze względu na rynek pracy. W zakładzie będą wykorzystywane nowoczesne technologie, a w związku z tym pracownicy tam zatrudnieni mogą liczyć na podwyższenie swoich kwalifikacji. Obecnie w fabryce w Gliwicach pracuje ok. 2,8 tys. osób.

  Zaproponowano, aby wsparcie z budżetu państwa dla inwestora z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych wyniosło 15 mln zł. Przewidziano ponadto, że jeśli w dniu zakończenia inwestycji całkowita liczba miejsc pracy będzie niższa niż 135 lub całkowita wartość inwestycji niższa niż 276 391 100 zł, inwestor musi zwrócić całość otrzymanej pomocy wraz z odsetkami.