Certyfikacja systemu zarządzania energią

    Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania Urzędu Dozoru Technicznego wprowadziła do swojej oferty certyfikację systemu zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN 16001:2009. Określono w niej wymagania dla systemu zarządzania energią elektryczną, który pozwoli przedsiębiorstwu na efektywne użytkowanie energii.

    Wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN 16001:2009 stwarza też odpowiednie warunki organizacyjne dla systematycznego poprawiania efektywności gospodarowania energią oraz spełniania przepisów.

    Poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów energii i osiągnięcie zgodności z wymogami prawnymi, to główne korzyści płynące z wprowadzenia właściwego nadzoru nad systemem zarządzania energią.

    Wdrożenie oraz certyfikacja systemu pozwala również na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. System może funkcjonować niezależnie lub może być zintegrowany z innymi systemami zarządzania.