Poprawa nastrojów wśród producentów

  Nastroje panujące wśród przedsiębiorstw produkcyjnych na niemal całym świecie są bardzo dobre – wynika z najnowszej edycji badania firmy doradczej KPMG „Global Business Outlook Survey. Worldwide Manufacturing and Services”. W ciągu najbliższego roku producenci planują zwiększyć swoją aktywność gospodarczą, spodziewając się dalszego wzrostu przychodów oraz liczby zamówień. Co więcej, firmy są coraz bardziej skłonne do zatrudniania nowych pracowników i inwestycji. Prognozy polskich producentów należą do najbardziej optymistycznych w Europie.

  Na całym świecie sytuacja firm produkcyjnych ustabilizowała się, a kryzysowe obawy należą już do przeszłości. Badania KPMG pokazują to wyraźnie. Zdecydowanie najlepsze nastroje panują w Stanach Zjednoczonych, gdzie wskaźnik optymizmu firm produkcyjnych odnośnie aktywności biznesowej w najbliższym roku wynosi aż +69,3. Oznacza to, że odsetek firm prognozujących wzrost aktywności gospodarczej w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest o 69,3 punktu procentowego wyższy niż przedsiębiorstw prognozujących spadek.

  Bardzo dobre nastroje panują także w Unii Europejskiej (+44,5). Producenci z UE w większości planują w ciągu najbliższego roku zwiększyć skalę swojej działalności gospodarczej (wskaźnik +44,5). Częściej niż pół roku temu spodziewają się także wzrostu liczby zamówień (wskaźnik +46,2), a co za tym idzie, także stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych (+38,4) oraz przychodów (+40,1).

  Stabilizacja sytuacji gospodarczej zachęca producentów do planowania nowych inwestycji. W stosunku do lutego 2010 europejscy producenci znacznie częściej deklarują chęć dokonywania nowych inwestycji (+10,3 w stosunku do +2,4 w lutym 2010) oraz zwiększenia zatrudnienia (+9,8, +2,7 w lutym 2010). Warto również zwrócić uwagę, że producenci z UE planują w ciągu najbliższego roku wzrost wydatków inwestycyjnych na badania i rozwój (wskaźnik +8,6), co pozwala sądzić, że spowolnienie gospodarcze jest już za nami.

  Wśród krajów UE największy optymizm odnośnie wzrostu aktywności gospodarczej w ciągu najbliższego roku panuje w Wielkiej Brytanii (+56,2) oraz w Niemczech (+50,2). Bardzo dobre wyniki prognozują też producenci z Włoch (+46,5), Polski (+46,5), Holandii (+45,7) oraz Irlandii (+45,2). Bardzo złe nastroje panują jedynie w Grecji, gdzie wskaźnik prognozowanej aktywności gospodarczej producentów spadł do poziomu -43,0 w porównaniu z -25,2 w lutym 2010.

  Jak wskazuje najnowsze badanie KPMG, nastroje w polskim sektorze produkcyjnym należą do najlepszych w Europie. Znacząca większość przedsiębiorstw produkcyjnych spodziewa się, że w ciągu najbliższego roku ich aktywność gospodarcza wzrośnie (wskaźnik +46,5), a nowych zamówień będzie więcej niż dotychczas (+42,3). Co więcej, znacznie częściej niż pół roku temu producenci spodziewają się wzrostu przychodów (+36,6 w stosunku do +26,3 w lutym 2010) i zysków (+26,8 w stosunku do +19,7). W związku ze spodziewanym ożywieniem w działalności gospodarczej, znacząca większość polskich producentów spodziewa się zwiększyć stopień wykorzystania mocy produkcyjnych (+40,8). Tak dobrych nastrojów w polskim sektorze produkcyjnym nie notowano od lipca 2007.